De KdG Hogeschool neemt actie om het lerarentekort aan te pakken

Karel de Grote Hogeschool campus Groenplaats
Karel de Grote Hogeschool Karel de Grote Hogeschool campus Groenplaats
De Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen richt een aantal nieuwe flexibele lerarenopleidingen in om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Het laat ook derdejaarsstagiairs zelfstandig voor de klas staan als secundaire scholen er om vragen.

“Al vanaf januari krijgen we de vraag om onze derdejaarsstagiairs in de secundaire scholen aan de slag te laten gaan”, vertelt Tinne Auwerkerken, opleidingshoofd lerarenopleiding secundair onderwijs. Een vraag die aantoont hoe nijpend het tekort aan leraren is. KdG laat dit enkel toe bij derdejaarsstudenten tijdens het laatste trimester, wanneer het grootste accent sowieso op stages ligt. “Na twee jaar zijn onze studenten vakexperts en is de basis voor stevig leraarschap gelegd. Bovendien verwachten we ook bij een gewone stage dat studenten in staat zijn zelfstandig te functioneren als leraar.”

Toch maakt men zich aan de Karel de Grote Hogeschool ook zorgen. “De lesopdracht van de student valt soms samen met contactmomenten op de hogeschool.” Wanneer studenten een deeltijdse officiële lesopdracht in een school vervullen, is het niet altijd evident een goed evenwicht tussen werk en studie te vinden. Een ander risico is dat er voor deze studenten die last minute inspringen geen georganiseerde aanvangsbegeleiding is. “Die vroege begeleiding is belangrijk om bijvoorbeeld burn-out en vroegtijdige uitstroom uit het lerarenberoep te vermijden.“ KdG vraagt dan ook expliciet dat de school de student blijft ondersteunen en een collega aanstelt waarbij de student terecht kan met vragen.”

Om het lerarentekort mee aan te pakken, richt ook KdG een aantal nieuwe lerarenopleidingen in. Het gaat om flexibele formules voor wie al een diploma of werkervaring heeft (de zogenoemde zij-instromers). Wie al een bachelor of master op zak heeft, kan de verkorte opleiding of een flextraject volgen. Wie ervaring heeft in een praktisch vak kan kiezen voor het educatief graduaat. Dit zijn flexibele opleidingen die het de studenten zo gemakkelijk mogelijk maken om hun studie te combineren met een job of een gezin. Zo kunnen ze op maat avond- en dagonderwijs combineren.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.