Daklozencentrum De Vaart in privé-handen

OCMW-raad verkiest G4S boven Centrum Algemeen Welzijnswerk

Duchateau (rechts) beklemtoont dat de dienstverlening zal verbeteren.
Laenen Duchateau (rechts) beklemtoont dat de dienstverlening zal verbeteren.
De Antwerpse OCMW-raad heeft donderdag het inloopcentrum De Vaart aan de Italiëlei toegewezen aan bewakingsmultinational G4S, die samenwerkt met hotelgroep Corsendonk. Luid protest vanuit de sociale sector en de linkse oppositie kon het tij niet meer keren.

OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) bewandelt in het sociaal beleid nieuwe wegen. Ook de privésector moet kunnen instaan voor de opvang van dak- en thuislozen en arbeidszorg voor OCMW-cliënten. En zo kwam er een openbare aanbesteding voor de uitbating van De Vaart. De huidige exploitant, het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Antwerpen, scoort in het juryrapport veel minder goed dan de combinatie G4S/Corsendonk. Het verschil? 59 tegenover 70 procent van de punten.


Vanaf 1 juli 2017 gaat De Vaart dan ook over in privé-handen. Tenzij G4S/Corsendonk de komende weken zijn beloften niet hard kan maken in een overeenkomst met het OCMW. Die teksten zullen uiteindelijk nog moeten worden goedgekeurd door de OCMW-raad.

Johan Peeters (s.pa) is niet te spreken over de beslissing van de OCMW-raad.
Laenen Johan Peeters (s.pa) is niet te spreken over de beslissing van de OCMW-raad.

"Dossier rammelt"

Koen De Vylder, directeur van CAW Antwerpen, twijfelde over de onafhankelijkheid van de jury. Die zou zeer subjectief hebben geoordeeld. "Dit dossier rammelt langs alle kanten", aldus De Vylder. "Vier van de vijf juryleden zijn ambtenaren van het OCMW. Wij zouden niet innovatief genoeg zijn, terwijl onze benadering van cliënten is gebaseerd op de jarenlange expertise van onze medewerkers en internationaal onderzoek. Dat zorgde voor veel vernieuwing. Het juryrapport spreekt over een weinig efficiënte en té dure inzet van personeel. Maar ons personeel is goed opgeleid en bijgeschoold. Mét een enorme boon voor de doelgroep."

"Besparing"

Volgens OCMW-raadslid Johan Peeters (sp.a) werkt de jury met twee maten en twee gewichten. "Het financiële criterium weegt zeer erg door. G4S vindt twee maatschappelijk werkers voor De Vaart voldoende. De gaten kunnen met vrijwilligers worden dichtgereden. CAW Antwerpen zweert bij vier maatschappelijk werkers. Het dossier wordt ook puur ideologisch gespeeld. De Vaart dient als testcase om de 'vermarkting' van het sociaal beleid uit te rollen over heel Vlaanderen."


Fons Duchateau beklemtoont dat de dienstverlening in De Vaart zal verbeteren. "We stappen af van de traditie van de woonladder die verschillende stappen inbouwt tussen het leven op straat en zelfstandig wonen. Eérst een dak boven je hoofd: dat moet ons vertrekpunt worden."

Geen andere kandidaat

Ten slotte nog dit: dat naast G4S alleen CAW Antwerpen besliste om mee te doen aan de openbare aanbesteding, is enigszins vreemd. Zo wordt in bepaalde kringen beweerd dat andere sociale ondernemingen door CAW zijn benaderd om géén voorstel in te dienen. Een soort kartelvorming dus. En dat is wettelijk verboden. Officieel is daar nog geen onderzoek naar gestart.