Conflictvrije lichtenregeling aan fietsostrade afgevoerd

Het oorspronkelijke lichtenplan aan het kruispunt van de Arbeidersstraat met de Roderveldlaan gaat niet door.
Foto Klaas De Scheirder Het oorspronkelijke lichtenplan aan het kruispunt van de Arbeidersstraat met de Roderveldlaan gaat niet door.

Het plan om een 'vierkant groen'-lichtenregeling te introduceren op het kruispunt van de Arbeidersstraat met de Roderveldlaan in Berchem gaat niet door. Bedoeling was om ervoor te zorgen dat afslaande auto's of vrachtwagens en fietsers op de fietsostrade niet meer met elkaar in conflict kunnen komen en dodehoekongevallen te vermijden. Ook het idee van 'L-vormig groen' waarbij fietsers niet in de vier, maar in twee richtingen groen kregen, werd verlaten. "Het zorgde voor conflicten tussen fietsers onderling", zegt districtsschepen van Mobiliteit Bruno De Saegher (N-VA). "Ongewenst neveneffect was ook dat de wachttijden opliepen tot 4 volle minuten, onaanvaardbaar lang. Het zorgde ook voor lange autofiles tot in de Boomgaardstraat en Stanleystraat, met stilstaand verkeer op de Singel tot gevolg, wat daar ook weer ongevalrisico veroorzaakte. In de Arbeidersstraat schoven wagens aan tot in de Diksmuidelaan."


Door drie aanpassingen van de fases zijn de files intussen gehalveerd en werd de wachttijd teruggebracht tot 180 seconden. "Er zijn 4 of 5 verschillende programma's voor de lichten ingesteld, afhankelijk van de drukte", aldus De Saegher.


(DILA)