CD&V komt met jonge en diverse districtslijst

Jan Braeckmans (29) trekt de CD&V-lijst voor het district Antwerpen, Kris Peeters duwt. De joods-orthodoxe kandidate Rezi Freidman (23) is de jongste, op plek 16. Vier op de tien kandidaten hebben een gemengde of niet-Belgische achtergrond of komen uit een andere geloofsgemeenschap.


De ambitie is duidelijk: mee besturen in de volgende legislatuur. "Ons programma focust op een goede mobiliteit in de wijken, buurtgroen én een bestuur dat echt luistert naar de burgers", zegt kopman Jan Braeckmans. De lijst wil een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van de bevolking in het grote district. Tweeënveertig procent van de kandidaten is jonger dan 35 jaar. Maar ook de senioren zijn niet vergeten. Oud-gemeenteraadslid Jos Mees telt 88 lentes.


Na de al eerder voorgestelde Annelies Thoelen op 2 en Dirk Vanlommel op 3 is Touria Iharratane de hoogst geplaatste allochtone kandidate. Ze werkt als vertaler-tolk bij vrouwenvereniging Hoop Kiel. Ze komt op voor alleenstaande moeders. (PHT)