Buurman wint na drie jaar van Sportpaleis

RAAD VAN STATE VINDT DAT DIRECTIE TE WEINIG DOET AAN PARKEERDRUK

Een archiefbeeld van parking Ten Eekhove, pal naast de Ring. De parking is definitief gesloten sinds de start van de werken voor de Oosterweelverbinding. Duizend parkeerplaatsen zijn verdwenen. Dat bemoeilijkt nog een oplossing voor de parkeerdruk.
Foto Photo News Een archiefbeeld van parking Ten Eekhove, pal naast de Ring. De parking is definitief gesloten sinds de start van de werken voor de Oosterweelverbinding. Duizend parkeerplaatsen zijn verdwenen. Dat bemoeilijkt nog een oplossing voor de parkeerdruk.
De Raad van State heeft beslist de milieuvergunning voor het Sportpaleis, de Lotto Arena en het Hospitality Center te vernietigen. Een vrij onverwachte overwinning voor buurtbewoner Chris Stappaert, die samen met 'zijn' partij PVDA al jaren de zware parkeerdruk op de buurt aanklaagt. Voor de geplande concerten verandert er niets dankzij een oude milieuvergunning van de provincie.

Er was een oorspronkelijke milieuvergunning voor het Sportpaleis, maar in 2012 werd die gewijzigd, voor de uitbreiding van de capaciteit van de concertzaal met 4.959 bezoekers. Buurtbewoner Chris Stappaert, die door de toegenomen parkeerdruk naar eigen zeggen "enkel nog maar met de tram of de fiets thuis geraakte", ging daartegen in beroep in 2013. Als gevolg van een nieuwe milieuvergunning die Vlaams milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) in 2014 heeft uitgereikt, is dat beroep opgeschort. Stappaert liet het daar niet bij en stapte naar de Raad van State, die hem gisteren gelijk gaf. Omdat, zo zegt het arrest, het Sportpaleis onvoldoende doet om bij elk evenement de parkeerbehoefte op te vangen op hun eigen terreinen. Nochtans zijn de zaakvoerders dat verplicht door bepalingen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Van Schauvliege mocht de Sportpaleisgroep parkeerplaatsen op het openbaar domein wél meetellen.


Na een strijd van drie jaar haalt buurtbewoner Chris Stappaert zijn slag thuis. "Ik ben blij, maar ik wacht vooral op de gevolgen van deze uitspraak. Want de problemen in de wijken rond het Sportpaleis zijn echt niet nog opgelost", waarschuwt Stappaert. "Het is hier altijd druk, maar als er nu iets te doen is in het Sportpaleis geraken bewoners al om 17 uur hun garages niet meer in en staan er wagens geparkeerd op zebrapaden en voetpaden."

Geen inspraak

Stappaerts is lid van de PVDA en die hield al een affichecampagne in de buurt tegen het parkeerbeleid van de concerttempel. "Het Sportpaleis moet op zoek naar andere oplossingen", vindt de actievoerder. "In 2014 deden wij al drie voorstellen. Ten eerste een verbod voor bezoekers van het Sportpaleis om in de wijken te parkeren. Ten tweede een optimalisatie van de Park & Ride verbindingen met bijvoorbeeld Wommelgem. De parking van de winkel Makro kan daar perfect voor dienen. En ja, er zijn meer trams nodig, maar het Sportpaleis neemt daarin geen enkel initiatief. Een derde punt is de jaarlijkse evaluatie van het evenementenvervoersplan van het Sportpaleis. Daar zijn alle betrokken partijen zoals stad, Vlaamse overheid en De Lijn op uitgenodigd, behalve de buurtbewoners, terwijl wij wel de gevolgen dragen."


Door het arrest zullen er mogelijk niet langer evenementen in beide zalen tegelijk doorgaan. "Op dit moment is dat allemaal nog heel speculatief", reageert Sportpaleis-baas Jan Van Esbroeck. "We vallen nu terug op de milieuvergunning die de provincie heeft toegekend in maart 2013. Dat betekent dat de beroepsprocedure die daartegen liep, wel weer wordt opgestart. Maar die beroepsprocedure werkt niet opschortend omdat het gaat om een beroep van omwonenden."

Ontmoedigend

De uitspraak verraste ook Van Esbroeck. "Zeker omdat we van de auditeur wél een positief advies hadden gekregen. Als ondernemer werken al die procedureslagen heel erg ontmoedigend. Het is helemaal niet zo dat wij onze voeten vegen aan de mobiliteit rond het Sportpaleis, integendeel, we doen veel moeite om onze bezoekers het openbaar vervoer te laten nemen."

Veranderingen

Feit is dat de parkeerdruk op de wijk hoog blijft, zeker nu ook parking Ten Eekhove met een duizend plaatsen rechts naast afrit 2 aan het Sportpaleis definitief gesloten werd. Dat is gebeurd vanwege de werken aan de Oosterweelverbinding. "Klopt, maar bij de aflevering van onze vergunning was er van de parking op Spoor Oost (1.600 plaatsen, red.) ook nog geen sprake. We zijn verplicht om minstens 4.000 parkeerplaatsen aan te bieden en moeten ons constant aanpassen aan de veranderende omstandigheden. We beseffen dat we een verkeersimpact hebben, maar we blijven ons inzetten om die te beperken. Dat gaan we ook nu doen na deze nieuwe uitspraak."

Optredens gaan door

De uitbaters van het Sportpaleis benadrukken dat de geplande concerten gewoon doorgaan. "Minister Schauvliege moet nu binnen de zes maanden een nieuwe beslissing nemen. Tot zo lang verandert er dus niets aan de optredens."