Burgerbewegingen lanceren mobiliteitspact naar Amsterdams model

De Fietsersbond, Antwerpenize, de werkgroep Bezorgde Ouders, professor Dirk Lauwers, Plan A en de voetgangersbeweging hebben samen een mobiliteitspact opgesteld. Zij willen dat alle politieke partijen deze onderschrijven en ook toepassen in hun beleid.

Naar aanleiding van de drie dodelijke ongelukken in oktober, kwamen de burgerbewegingen samen om een plan te ontwikkelen voor de stad. Dat goten ze onder vijf speerpunten in een mobiliteitspact; verkeersveiligheid, bereikbaarheid, levenskwaliteit, een beter evenwicht tussen auto's en zwakke weggebruikers en tot slot de mobiliteit als een dienstverlening. De werkgroep pleit voor een betere omkadering voor fietsers en voetgangers op vlak van infrastructuur, een duidelijke keuze voor de fiets en niet langer voor de auto. Ze willen dat het aantal verkeersslachtoffers over 7 jaar wordt gehalveerd. En ook de luchtkwaliteit zal varen bij minder auto's. "In Amsterdam gebeuren al 85 procent van de verplaatsingen met de fiets, dat moet in Antwerpen ook kunnen. Tweederde van alle verplaatsingen in de binnenstad zou duurzaam moeten gebeuren, en maximaal een derde met de auto", zegt professor Dirk Lauwers die het hele project mee trekt. De mobiliteitsexpert pleit al langer voor een duidelijke keuze.

Petitie

Online werd ook een petitie gestart zodat iedereen persoonlijk dit pact mee kan steunen. Deze petitie zal samen met het document binnenkort voorgelegd worden aan alle bestuurlijke partijen van de stad Antwerpen. De groep wil onder andere in debatten de discussie opentrekken. Groen ondersteunde het pact voor een fietsvriendelijker Antwerpen. Open Vld ondersteunt de oproep naar een open debat maar was het niet over de hele lijn eens, ze pleitte ook opnieuw om het openbaar vervoer in onze stad in eigen handen te nemen. Ook het idee om bedrijven te taxeren op het aantal parkeerplaatsen dat ze hebben, viel niet in goede aarde bij de liberalen. (NBA)