Betonnen SAMGA-gebouwen maken plaats voor nieuw stedelijk plein

De bakstenen graansilo A dateert uit 1895.
Lantis De bakstenen graansilo A dateert uit 1895.
Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, heeft een aanvraag ingediend voor de sloop van drie gebouwen aan de Oosterweelsteenweg, beter gekend als de SAMGA-gebouwen. Het gaat om de voormalige betonnen graansilo, de lage hangar aan de Boerinnestraat en het naburige kantoorgebouw naast de sporen.

Op de plaats waar de gebouwen nu staan komt na de aanleg van de Oosterweelverbinding een gloednieuw stedelijk plein. Door het Oosterweelknooppunt te optimaliseren kan een deel van de Samga-site en het natuurgebied rond het Noordkasteel behouden blijven. Volgens de huidige planning is de sloop voorzien in het voorjaar van 2020. Het oudste SAMGA-gebouw - te herkennen aan de bakstenen gevel – dateert uit 1895 en blijft ook behouden. 

“Door de sloop van deze gebouwen maken we de weg vrij voor een betere ruimtelijke inpassing van de Oosterweelknoop en wordt de volledige façade van de meest waardevolle silo opnieuw zichtbaar voor de Antwerpenaar”, aldus Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis. “De historisch waardevolle graansilo A blijft behouden en wordt veel beter zichtbaar voor de Antwerpenaar door afbraak van de betonnen hangar. Met de afbraak van de betonnen silo en het kantoor maken we de weg vrij voor een betere ruimtelijke inpassing van de Oosterweelknoop.”

Ringpark Noordkasteel

AG VESPA gaat nu samen met Lantis op zoek naar een waardevolle herbestemming van deze oude industriële site. Annick De Ridder, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Haven: “De werken aan de Oosterweelverbinding zijn een kans om het gebied Noordkasteel in Antwerpen in te richten als een groene ruimte voor iedereen, het Ringpark Noordkasteel. Naast de Samga-silo’s komt er een nieuw stedelijk plein dat een aanvulling zal zijn op de unieke historische site van het Droogdokkenpark en het Noordkasteel.”

Voor de inrichting van dit Ringpark gaan alle partners samen in de loop van dit najaar op zoek naar een ontwerpteam. Dit team zal, in samenspraak met de bewoners, de plannen verder uitwerken zodat na de realisatie van de Oosterweelknoop de inrichting van het park van start kan gaan.

Van 25 juli tot en met 23 augustus 2019 loopt het openbaar onderzoek rond de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de sloop van een deel van de Samga-site. De vergunning kan geraadpleegd worden. Alle info over een openbaar onderzoek en hoe hierop te reageren is terug te vinden op www.antwerpen.be onder ‘Openbaar onderzoek omgevingsvergunning’.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.