Bestuur houdt (meestal) woord

BESTUURSAKKOORD DOORGELICHT | ANTWERPEN

Op 1 september werd onder grote belangstelling én met een show van de luchtacrobaten van Theater Tol de nieuwe verlichting van de kathedraal getoond. Die baadt voortaan in het licht van 780 ledlampjes.
Laenen Op 1 september werd onder grote belangstelling én met een show van de luchtacrobaten van Theater Tol de nieuwe verlichting van de kathedraal getoond. Die baadt voortaan in het licht van 780 ledlampjes.
Respect voor A, zo heette het bestuursakkoord dat coalitiepartners N-VA, CD&V en Open Vld na de vorige gemeenteraadsverkiezingen sloten. Veel aandacht was er voor veiligheid en onderwijs, maar er is ook stevig gebouwd in de stad. De keuzes in mobiliteit en sociaal beleid waren goed voor zes jaar verhitte debatten tussen rechts en links. Het stadsbestuur maakte de meeste van zijn beloften waar.

GELUKT

1Lichtplan voor de stad.

De duurzame led-verlichting van de kathedraal zette begin september de kroon op het werk van een lichtplan dat in het historisch centrum en de districten is uitgerold. Niet alleen mooi, het zorgt ook voor een veiliger gevoel op straat.

2Nieuwe locatie voor 'Oudaan'.

In 2020 verhuist de Antwerpse politie van zijn afgeleefde hoofdkwartier naar de site Post X in Berchem. Een architecturale parel genre Havenhuis wordt het niet, wel een functioneel en duurzaam gebouw. Het prijskaartje is fors: minstens 237,5 miljoen euro aan huur, financiering en onderhoud.

3Geen extra sociale woningen.

Er is woord gehouden, ondanks de lange wachtlijsten. Tien procent sociale woningen volstaat volgens de stad, anders creëer je toch maar een aanzuigeffect. De middelen zijn naar de renovatie van het patrimonium gegaan.

4Zone 30 in woonwijken.

Die maatregel is met succes ingevoerd in 95 procent van de 'binnenstraten' in de centrumstad en de districten. Tegelijkertijd zijn ook flink wat verkeerslichten verdwenen. In hoofdstraten en op verbindingsassen mag sneller worden gereden: 50 of 70. Een aantal partijen wil een uitbreiding van de zone 30.

5Invoering lage-emissiezone.

Voor te vervuilende diesels is er geen plaats meer in de stad sinds februari 2017. Vanaf 2020 wordt het nog strenger. Antwerpen kreeg navolging van Brussel. De LEZ legt de stadskas geen windeieren: na een jaar waren al voor 10 miljoen euro boetes uitgeschreven. Een uitbreiding van het gebied tot buiten de Ring wordt bestudeerd.

6Meer diversiteit bij politie.

De inspanningen binnen het korps werpen vruchten af. Begin 2013 bedroeg het aantal allochtone agenten 4,3 procent, begin 2018 was dat al 8,7 procent. In de laatste lichtingen inspecteurs is het aandeel diversiteit zelfs gestegen naar 15 tot 20 procent.

7Extra camera's.

Veiligheid geniet een hoge prioriteit bij het bestuur: het aantal camera's (vaste, mobiele en ANPR of nummerplaatherkenning) is vervijfvoudigd, van 100 naar 500. De ANPR-camera's zijn er niet enkel voor de lage-emissiezone, maar ook voor het opsporen van criminelen.

8Kinderopvang voor 1 op 3 kinderen.

Die doelstelling is met vlag en wimpel gehaald. Bij het begin van de legislatuur vond slechts 25 procent van de kinderen tot 3 jaar een opvangplek in een crèche, in 2017 werd de nagestreefde Barcelona-norm van 33 procent al gehaald. Momenteel zit het nog iets hoger. De stad focuste vooral op initiatieven uit de privésector.

9Elk kind een plaats op school.

Een gebrek aan plaatsen in scholen, een wildgroei aan containerklassen: het was zes jaar geleden een prangend probleem. De middelen voor onderwijs zijn deze legislatuur verdubbeld, de capaciteitstekorten weggewerkt. Er kwamen liefst 10.000 plaatsen bij in het basisonderwijs. Er wordt tussen de netten ook beter samengewerkt.

10 Koopzondagen.

Gestart in september 2014 en snel een succes, omdat er een ander publiek dan op zaterdag komt shoppen. De winkels in het toeristisch centrum zijn eenmaal per maand geopend op zondag. De meeste handelaars willen dat zo houden. Avondopeningen op de Meir bleven in het vriesvak steken.

11Velo's naar districten.

De populaire Velo kreeg een ferme groeischeut. De uitbreiding naar de districten is er gekomen. Sinds 2016 steeg het aantal ritten met 80 procent. Kanttekening: Ekeren heeft nog géén Velo, het polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo ligt te ver van de stad. Gemiddeld worden nu elke dag meer dan 20.000 Velo-ritten opgetekend.

12 Invoering e-loket en ruimere openingsuren.

Een storm van vakbondsacties tegen de afbouw van fysieke loketten ging al bij al snel liggen. Na twee jaar bleek dat driekwart van de documenten en attesten digitaal wordt afgeleverd. Veel is dat niet geëvolueerd: een identiteitskaart moet je nog steeds aan een loket afhalen. De extra openingsuren zijn ook een succes, vooral de zaterdagen.

13Wegwerken historische schuld.

Eind dit jaar is Antwerpen verlost van de historische schuld. De aflossing liep 18 jaar lang en kost de stad dit jaar nog 129 miljoen euro. Financieel is de stad dus als een goede huisvader bestuurd. Maar het paradijs wenkt niet: van 2019 tot 2023 moet Antwerpen jaarlijks 68 miljoen aflossen voor de put die de OCMW-ziekenhuizen achterlieten. Een belastingverlaging? Best niet op rekenen.

NIET GELUKT

1Strijd tegen zwerfvuil.

Een hogere veegfrequentie en papiermanden op de juiste plek: zo moest de strijd tegen zwerfvuil worden gewonnen. Helaas: de stad is vuiler dan in 2012. Het aantal klachten en meldingen steeg met 28 procent, terwijl het aantal boetes met 70 procent daalde. Meer camera's op hotspots en meer toezichters moeten in de toekomst soelaas brengen.

2Terugdringen van kinderarmoede.

De strijd tegen kinderarmoede was een prioriteit, maar de stad is aan de verliezende hand. Een kwart van de kinderen groeit op in kansarmoede. Het bestuur wijt dat aan de instroom van vluchtelingen: het aandeel erkende vluchtelingen bij leefloners is op vijf jaar gestegen van 12 naar 30 procent. Maar dat lijkt slechts een deel van de verklaring.

3Heraanleg Groenplaats.

Daar is nog niets van in huis gekomen. Dat heeft onder meer met de knip van de Leien te maken. Maar ook met een gewijzigde visie bij het bestuur, dat een globaal plan voor de Groenplaats én de omgeving wil. Kortom, een heraanleg kan nog een paar jaar op zich laten wachten.

4Park Spoor Oost met veel groen.

Eerlijk gezegd: een afknapper. Het stadsbestuur is erin geslaagd om er de Sinksenfoor een nieuwe, vrij succesvolle thuis te geven. Maar Spoor Oost is toch een troosteloze vlakte gebleven. Meer parking dan park in elk geval.

5Diamantwijk wordt toeristische attractie.

Veel plannen, maar nog niet gerealiseerd. Het bestuur hoopt dat het ervan komt in de volgende legislatuur. Een nieuw diamantmuseum moest ook in de wijk komen. Maar dat staat nu aan de Suikerrui. Al geven we toe: heel knap museum.

6Toegangspoortjes premetrostations.

Antwerpen gaat Parijs en Londen niet achterna. De Lijn wou niet mee, maar ook de stad blies alles af wegens te duur: alle stations moesten dan worden vernieuwd. Ze koos dan maar voor een efficiënter cameranetwerk.

7Gevangenis Begijnenstraat verdwijnt.

Zoals wel vaker met federale materies zit er heel wat vertraging op. Intussen weten we dat er een nieuwe gevangenis aan Blue Gate komt, ten vroegste in 2023. Daardoor moeten we nog lang wachten op een groene woonontwikkeling voor de site Begijnenstraat. (PHT/NBA)