Babbeltafel lokt 1.000 mensen

34 EXTRA LERAREN DOEN WACHTLIJST CURSUS NEDERLANDS VERKLEINEN

Foto Laenen
Meer dan 1.000 mensen uit heel Vlaanderen namen zaterdag in park Spoor Noord deel aan 'de langste conversatietafel'. Bedoeling was om zo veel mogelijk anderstaligen hun Nederlands te laten oefenen met Nederlandstalige vrijwilligers buiten de schoolmuren.

In Antwerpen wonen meer dan 180 nationaliteiten die samen naar schatting meer dan 400 talen spreken. Meer dan 18.000 mensen in onze stad volgen een cursus Nederlands in een van de Centra voor Volwassenenonderwijs of de Centra voor Basiseducatie. Over heel Vlaanderen zijn er zo'n 97.000 mensen die Nederlands leren. Via de centra werd een uitnodiging verstuurd om in Park Spoor Noord deel te nemen aan 'de langste conversatietafel', een event dat kadert in de Vlaamse taalcampagne 'Nederlands oefenen? Ik doe mee.'

Bokaal met vragen

"We willen anderstaligen stimuleren om Nederlands te oefenen buiten de schoolomgeving en nederlandstaligen aanzetten om hierbij te helpen door duidelijke, klare taal te gebruiken", zegt Claire Koreman van het Huis van het Nederlands. Nieuwkomers werden lukraak met nederlandstaligen samengezet om over koetjes en kalfjes te praten. Om de eerste schroom te overwinnen werd er op elke tafel een bokaal gezet waar je eenvoudige vraagjes uit kon plukken. Na de conversatietafel was er tijd voor een reuzepicknick in het park en workshops poëzie, tai-chi, yoga of samen lezen.


De Congolese Ursula Muleka woont nu één jaar en zes maanden in Antwerpen en belandde aan tafel met Alicia Euwema. "Dit is een goede oefening om mijn Nederlands te trainen", vertelt Ursula. "In Congo-Brazzaville werkte ik als managementassistente. Ik zou heel graag een gelijkaardige job vinden en begon daarom zo snel mogelijk Nederlands te leren. Ik zit nu één jaar en twee maanden op cursus. Het lukt al aardig, maar Nederlands blijft moeilijk." De Nederlandse Alicia Euwema woont en werkt in ons land als zelfstandig orthopedagoge en heeft ook een relatie met een Belg. "Voor mij is dit vooral een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen."


De Vlaamse regering heeft de afgelopen regeerperiode zwaar ingezet op het wegwerken van de wachtlijsten voor Nederlandse taallessen. Dat lukt aardig, maar in het Antwerpse Centrum voor Basiseducatie is er nog steeds een wachtlijst van meer dan 300 man voor de cursussen voor analfabeten en laagopgeleiden. "De doorstroom van die mensen verloopt trager omdat ze ook een veel langer traject volgen", legt Frieke Van Zundert uit, coördinator van het Huis van het Nederlands. "In de Centra voor Volwassenenonderwijs duurt een traject zo'n 60 tot 120 uur, maar een analfabeet moet 600 uren les volgen voor hij naar een volgend niveau mag. Die mensen moet je dan ook nog alles leren: wat taal is of hoe ze een pen moeten vasthouden."


Toch is er beterschap op komst. "We verwachten dat de wachtlijst tegen het voorjaar van 2015 weggewerkt is", vervolgt Frieke Van Zundert. "Volgende week wordt er immers een extra investering per decreet door Vlaanderen vastgelegd. Die zal ervoor zorgen dat we er in Antwerpen 34 voltijdse leerkrachten bij krijgen. We rekenen ook op logistieke steun van de stad. In het bestuursakkoord werd er een budget voor vrijgemaakt. Nu wordt er al flink geïnvesteerd in het voormalige kantoorgebouw van de dienst Patrimoniumonderhoud aan de Desguinlei. Daar zijn al 40 extra leslokalen gecreëerd. Dankzij een samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs moeten we zeker aan genoeg lokalen komen."