Auto's tellen tijdens uurtje straatvinken

In Antwerpen wordt op initiatief van de Ringland Academie het burgerwetenschapsproject 'Straatvinken' gelanceerd. Straatvinken gaat op donderdag 17 mei met minstens duizend burgers een uur lang het verkeer tellen in de 33 gemeenten van de Antwerpse Vervoersregio en in Leuven. Dat gebeurt met een speciaal ontwikkelde app. Zo wordt nagegaan hoe gezond het verkeer in de straten is en of we evolueren naar het streefdoel van een 'modal split 50/50' met de helft duurzame verplaatsingen. Nu bedraagt de modal split nog 70/30, met slechts 30 procent duurzame mobiliteit. Het televenement vindt plaats van 17 uur tot 18 uur. Het aanvinken van alle verplaatsingen in de straat gebeurt met een app op de smartphone, ontwikkeld door Spaced. Tellen kan ook met een papieren telformulier, te downloaden via www.straatvinken.be. (ADA)