Antwerps stadsbestuur lanceert fonds voor experimenteel jeugdwerk

Schepen voor jeugd Jinnih Beels (sp.a)
BELGA Schepen voor jeugd Jinnih Beels (sp.a)
De stad Antwerpen wil ruimte maken voor nieuwe, kleine werkingen op het gebied van jeugdwerk. Het heeft daarom beslist om een fonds te lanceren.

Met het fonds voor experimenteel jeugdwerk wil de stad organisaties die werken met, voor en door kinderen en jongeren ondersteunen. Voorwaarde is wel dat ze vernieuwend zijn op het vlak van methodiek, inhoud, doelgroep, locaties, samenwerking of ruimte-invulling.

Volgens Antwerps schepen voor jeugd Jinnih Beels (sp.a) ligt de focus  op organisaties die een duidelijke maatschappelijke relevantie hebben in de Antwerpse stedelijke context en die Antwerpse kinderen en jongeren de kans geven om te groeien, te participeren en te ondernemen.

De maximale toelage per werking is 75.000 euro per volledig kalenderjaar. De betoelaging van de werkingen loopt van 1 september tot en met 31 december 2022. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 maart 2020 via www.antwerpen.be .