Antwerpenaar klaagt over parkeerborden, huisvuil en digitale loketten

2.202 afgeronde ombudsklachten over de werking van de stedelijke diensten, de Antwerpse huisvestingsmaatschappijen, Zorgbedrijf Antwerpen, het OCMW, de Brandweer Zone Antwerpen en de Lokale Politie Antwerpen. Dat is de balans van 2016 die ombudsvrouw Karla Blomme gisteren voorlegde. De Antwerpenaar klaagt vooral over parkeerborden, huisvuil en digitale loketten.

In vergelijking met vorig jaar kwamen er een pak meer klachten binnen bij de ombudsvrouw, al betekent dat niet noodzakelijk dat er meer reden tot klagen is. "Vorig jaar bestond de Antwerpse ombudsdienst 25 jaar. Wijzelf en de media hebben daar toen veel aandacht aan geschonken. Mensen lezen of horen erover, en vervolgens wordt de stap om iets te melden of een klacht in te dienen kleiner", zegt ombudsvrouw Karla Blomme.


Wat de thema's betreft blijft de constante dat de diensten met de meeste klantencontacten telkens opnieuw de meeste klachten krijgen: stadsbeheer met meldingen over alles wat met afvalverwerking te maken heeft, loketwerking met alle producten waarvoor de klant actie dient te ondernemen en een piek bij stadsontwikkeling met klachten over de aanvraag van tijdelijke parkeerverbodsborden.


De ombudsvrouw nam 1.178 klachten zelf op als dossier. De gegronde klachten werden aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd. Elke voorgelegde klacht werd afgesloten met een aanbeveling van de ombudsvrouw om het probleem in de toekomst te kunnen vermijden. Het college ging akkoord met alle aanbevelingen van de ombudsvrouw. (PJBA)