Alexander is God niet (meer)

Column LDVK

Een Antwerpse professor in bestuurlijke zaken wil het Oosterweelbord opnieuw afvegen. Het moest er een keer van komen in deze stad, nietwaar. Nog eens. Oosterweel is nutteloos, Oosterweel is overbodig, Oosterweel zal de mobiliteitsknoop niet oplossen, en patati patata, aldus de professor.

Scherpe kritiek op de intendant, Alexander D’Hooghe, die in Antwerpen een haast goddelijke status genoot. De man die voor alles een oplossing bedacht. Die status is nu dus voorbij. Wat professor Van Dooren van de UA nog moet doen om zijn plaats in de lokale geschiedenis te verdienen, is een … actiegroep oprichten, kwestie van een nieuw Toekomstverbond te onderhandelen, deze keer dus zonder de intendant.

Prof. Wouter Van Dooren had een jaar geleden al een schot voor de boeg van de BAM, nu Lantis, gelost. Maar inmiddels heeft hij het grote MER-rapport van 22.000 pagina’s gelezen, een krachttoer voor iemand die geen mobiliteitsexpert is, neem dat maar van ons aan.

Er is in Oosterweel te veel tijd verloren gegaan. Er is geen ruimte meer om nog eens een nieuw rondje onderhandelen te beginnen. Niet alle goede zaken bestaan in drievoud

Verspild talent

Stel nu even dat de professor wordt gevolgd in zijn argumentatie – schrap Oosterweel en leg de verbinding Wommelgem-Merksem aan, dat zal wél werken – dan hebben alle tunnelbouwers en bouwkundig ingenieurs die België rijk is, zich vele jaren lang bezig gehouden met volkomen nutteloze zaken. Wat een verspild talent zou dat niet zijn.

Laten we toch eens man en paard noemen. Wat is het probleem met de mobiliteit rond Antwerpen ? 
1. Er is geen mobiliteit meer, het probleem heet stilstand. Iemand in de buurt van de Beverentunnel geweest recentelijk?
2. De omgeving op het traject is langs alle kanten vervuild. Gebruik maar beter een mondmasker als u staat te puffen in de file aan het Sportpaleis. Dat is daar voor de gezondheid gevaarlijker dan het coronavirus.
3. Hoe moet dat opgelost worden? Antwoord: snel.

Gezond verstand

Geen burger wenst zijn kinderen nog te laten opgroeien in vervuilde lucht, in een onveilige omgeving, ook een professor niet, neem ik aan. Als er één zaak is, die voor iedereen met een beetje gezond verstand vast staat, is het dat deze toestand geen jaren meer kan aanslepen. De tijd om te discussiëren is voorbij.

Er is in Oosterweel te veel tijd verloren gegaan. Er is geen ruimte meer om nog eens een nieuw rondje onderhandelen te beginnen. Niet alle goede zaken bestaan in drievoud. Het is ook niet zo dat het Toekomstverbond de enig mogelijke optie is. Maar het is het enige plan dat beschikbaar is, dat rekening houdt met alle aspecten van mobiliteit en leefbaarheid, dat becijferd is tot in de details en dat voor het eerste miljard ook gefinancierd is en dus politiek, bestuurlijk en juridisch haalbaar. En, niet vergeten, de koppeling aan de leefbaarheid van de stad, ook al in de eerste fase van uitvoering, is zowel moedig als geniaal.

Het moment voor oplossingen is nu gekomen. Wat moet de intendant dan doen ? Heeft die dan geen werk meer? Ach, maak u over Alexander geen zorgen. Hij heeft net een nieuw speelterrein gekregen. Uplace. Klein bier voor iemand die Oosterweel heeft opgelost.