Al 3.083 vluchtelingen verhuisd naar 't Stad

ONDANKS ONTMOEDIGINGSBELEID VAN OCMW-VOORZITTER DUCHATEAU

OCMW-voorzitter Fons Duchateau.
Laenen OCMW-voorzitter Fons Duchateau.
"Nee aan de vluchtelingen, is de enige juiste keuze", had OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) anderhalf jaar geleden nog gezegd in volle asielcrisis. De cijfers spreken hem nu tegen: al drieduizend erkende vluchtelingen zijn ondertussen naar Antwerpen verhuisd. De meeste van hen kloppen bij het OCMW aan voor een leefloon.

Filip Dewinter (Vlaams Belang) was gisteren niet verrast toen bekend raakte dat het aantal erkende vluchtelingen die zich in Antwerpen vestigen, is gestegen van 739 naar 3.083. Hij had het in maart al voorspeld tijdens een debat in de gemeenteraad.


Dewinter: "Die drieduizend nieuwkomers is nog maar een begin. Elke erkende vluchteling heeft het recht om zijn gezin te laten overkomen. Dus dat aantal van 3.000 mag je nog eens met factor 3 vermenigvuldigen. Dat noemt men de Wathelet-factor, naar minister Wathelet die onderzoek heeft gedaan bij vorige asielcrisissen. Al die nieuwkomers hebben recht op goedkope gezondheidszorg, inburgering- en taalcursussen, sociale woningen,... noem maar op. Dit kost de Antwerpse belastingbetaler tientallen miljoenen want die nieuwkomers zijn over het algemeen arme sukkelaars die niet werken en dus geen belasting betalen."

Leefloon

Het kabinet van schepen voor Sociale Zaken en OCMW Fons Duchateau bevestigt de forse instroom van erkende asielzoekers. De meeste vluchtelingen in Antwerpen komen uit Syrië, Irak en Afghanistan. Zij zoeken een woonst in wijken waar al veel landgenoten wonen. Dat het ontmoedigingsbeleid van Duchateau heeft gefaald, wil zijn woordvoerder Michel Lescroart echter niet gehoord hebben.


"Anders hadden er mogelijk nog veel meer vluchtelingen naar Antwerpen gekomen. Sommige mensen voorspelden dat er 5.000 vluchtelingen naar Antwerpen zouden komen. Dat aantal zullen wij niet halen. De instroom valt stilaan droog. Wij blijven vluchtelingen afraden om naar de stad te verhuizen. Er is hier veel werkloosheid, er zijn weinig betaalbare woningen, dus het risico om in de armoede terecht te komen is hier groter dan in kleinere steden in Vlaanderen. Zelfs de internationale organisatie Oeso zegt in zijn advies dat asielzoekers beter af zijn buiten de grote steden. Vergeet ook niet dat wij inzetten op vrijwillige terugkeer. Elke dag vertrekt er wel een vluchteling uit Antwerpen."


Ook de OCMW-voorzitter moet toegeven dat de nieuwkomers niet direct een aanwinst zijn voor de werkende bevolking.


Woordvoerder Michael Lescroart: "Eén op de vijf vluchtelingen kan lezen noch schrijven. Het verhaal dat de tandartsen en de ingenieurs vanuit oorlogsgebied naar hier zouden komen is een fabel gebleken. Het Antwerpse OCMW is verplicht die mensen zonder job een leefloon uit te betalen maar dat geld vorderen wij wel terug van de federale overheid. De vluchtelingen krijgen hier niets extra. Maar Antwerpen kan hen niet weigeren. Een erkende vluchteling heeft het recht te gaan wonen waar hij wil. Dat is een internationaal recht."