Aantal inwoners met 2.500 gestegen tot 524.501

524.501, zoveel Antwerpenaren lopen er rond in onze stad. Het cijfer lijkt te stagneren, er kwamen amper 2.500 mensen bij het afgelopen jaar. Er zijn opvallend minder kinderen, dat aantal is zelfs gedaald.

De forse stijging die in eerder prognoses verwacht werd, lijkt zich niet door te zetten. We zijn sinds 1 januari met exact 524.501 Antwerpenaren, dat berekende de stad. In 2017 waren we met 521.946, een verschil van 2.555 is eerder klein. Ter vergelijking; in 2012 steeg de bevolking met maar liefst 14.000 mensen en gingen we voor het eerst over de kaap van 500.000.


"De stagnatie is ook te merken in het geboortecijfer, het tijdperk van de echt grote gezinnen is voorbij en we zien zelfs een daling in de categorie 0 tot 9 jaar," vertelt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester De Wever.


De stijging is wel te merken in de categorie 10 tot 19-jarigen, een logisch gevolg van de babyboom die nu in zijn tienerjaren komt. "Dat maakt dat we wel met een vergrijzing zitten, maar niet zo sterk als in de randgemeenten. Onze oudere bevolking is er nog, maar het is vooral de jongerencategorie die toeneemt."


Ondertussen verliezen ook vrouwen de slag. Terwijl er in 2000 nog 12.000 vrouwen meer waren dan mannen, bedraagt het verschil nu nog amper 800 in het voordeel van de vrouwen.


Alhoewel het aantal mannen en vrouwen nu ongeveer gelijklopend is, lijken ze elkaar niet te treffen. Antwerpen blijft een hoog aantal alleenstaanden tellen, hoewel het percentage lichtjes daalt. In 2006 was nog 47 procent alleenstaande, vandaag is dat 43 procent. Ten opzichte van het totaal van Vlaanderen gaat de daling tegen de Vlaamse trend in. Enkel studentenstad Leuven heeft meer alleenstaanden. (NBA)