Aanleg 'missing link' in fietsostrade begint in voorjaar

Lang de spoorwegberm in de Stanleystraat komt een fietspad van vier meter breed.
Foto RV Lang de spoorwegberm in de Stanleystraat komt een fietspad van vier meter breed.
De heraanleg van de Stanleystraat start in het voorjaar van 2019. Op het fietspad - onderdeel van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen - zal je dan in twee richtingen kunnen rijden. Het is de bedoeling dat daarna ook de Cuperusstraat wordt aangepakt.

De werken aan de Stanleystraat beginnen aansluitend op de heraanleg van de Guldenvliesstraat. De straat, waar elke dag honderden fietsers passeren, krijgt een dubbelrichtingsfietspad van vier meter breed langs de zijde van de spoorwegberm. De aansluiting naar het fietsparkeergebouw en de fietsbrug wordt ruimer gemaakt. Voor de fietsers vanuit de Guldenvliesstraat wordt onder de spoorwegbrug een stuk fietspad aangelegd om apart van het auto- en tramverkeer te kunnen aansluiten op de fietsostrade. Aan de kant van de huizen blijft in de Stanleystraat een enkelrichtingfietspad behouden.


Ook het kruispunt van de Boomgaardstraat met de Posthoflei wordt aangepakt. Een belangrijke verandering is dat de aparte busbaan verdwijnt en de bus mee met de auto's zal rijden. Hierdoor blokkeert het afslaand verkeer naar de Boomgaardstraat niet langer de andere weggebruikers aan het kruispunt met de Posthoflei en Statiestraat. Na de heraanleg van de Stanleystraat is het de bedoeling dat de Cuperusstraat wordt aangepakt. Ook hier komt een ruim dubbelrichtingfietspad. Voor deze werken is er nog geen definitief ontwerp. De nieuwe ligging van de sporen, die noodzakelijk is, wordt eerst verder onderzocht. (BJS)