86 minderjarige drugsgebruikers kregen afgelopen jaar therapie

De casemanager van de stad heeft vorig jaar 86 minderjarige jongeren, die in aanraking kwamen met drugs, intensief begeleid. Slechts een kleine minderheid kon het opgestelde traject niet met succes afronden. Die jongeren worden doorverwezen naar de jeugdrechter.

"Minderjarigen die in aanraking komen met drugs, moeten een traject volgen. Als de jongere dat traject weigert, dan zal de casemanager een gesprek opstellen met de ouders. Dan wordt er een traject op maat uitgewerkt," vertelt Stephanie Chomé van het Parket. "Een deel van een traject op maat is bijvoorbeeld een dagje meelopen op de spoeddienst van een ziekenhuis waar de verslavingsproblematiek geregeld opduikt." Aan het traject hangt geen resultaatsverbintenis vast. Gewoon afronden is de boodschap.

134 pv's

Van de 134 minderjarigen die een pv kregen rond drugsfeiten, werden er uiteindelijk 86 door de casemanager opgevolgd. Een hele kleine minderheid kon het traject niet met succes afronden. "Wij zijn heel tevreden met het resultaat. Alle andere campagnes hadden geen tot weinig effect. Toch zijn er zijn heel wat zaken die ons ook verontrusten. De meeste minderjarigen zijn recreatieve cannabisgebruikers. Zij stellen een joint gelijk met een pintje. Cannabis wordt gebanaliseerd en daar moeten we echt hard tegenin gaan."


Professor en dokter Frieda Matthys, gespecialiseerd in verslavingsproblematiek, nuanceert. "Er moet zeker een sterk signaal gegeven worden aan jongeren en hun ouders dat cannabis niet onschuldig is. Alcohol is dat trouwens ook niet. Maar dat signaal geef je vooral door gesprekken te voeren. Het is nog maar de vraag of het parket daarin moet tussenkomen. Dan criminaliseer je de feiten." (NBA)