70 Antwerpse leerlingen kunnen tóch starten dankzij noodinvestering

Antwerpse stadsbestuur trekt kleine 500.000 euro uit om tegen 1 september in zeven basisscholen extra capaciteit te creëren

De stad Antwerpen heeft een kleine 500.000 euro uitgetrokken om tegen 1 september in zeven basisscholen extra capaciteit te creëren.  Foto: sfeerbeeld van de eerste schooldag van vorig jaar in een Antwerpse basisschool.
Foto Laenen De stad Antwerpen heeft een kleine 500.000 euro uitgetrokken om tegen 1 september in zeven basisscholen extra capaciteit te creëren. Foto: sfeerbeeld van de eerste schooldag van vorig jaar in een Antwerpse basisschool.
De stad Antwerpen heeft een kleine 500.000 euro uitgetrokken om tegen 1 september in zeven basisscholen extra capaciteit te creëren. Dankzij de noodinvestering kunnen 70 kinderen, die bij het verstrijken van de aanmeld- en inschrijvingsperiode geen plekje konden bemachtigen bemachtigen, tóch starten in het eerste leerjaar.

Het Antwerpse basisonderwijs werkt al jaren met een centraal aanmeldingsregister. Eind april raakte bekend dat 96 procent van de geregistreerde kinderen terecht kon in een basisschool uit hun top drie. 4 procent van de kinderen belandde op een wachtlijst. Hun ouders zagen zich genoodzaakt om rechtsreeks te gaan inschrijven in een school met vrije plaatsen.

Bij het verstrijken van de aanmeld- en inschrijvingsperiode werd echter duidelijk dat 70 kinderen door capaciteitsproblemen niet zouden kunnen starten in het Antwerpse basisonderwijs. Vooral in scholen in Antwerpen-Noord (postcode 2060), Deurne-Noord (postcode 2100) en Merksem (postcode 2170) stonden lange wachtlijsten. De ouders van deze kinderen werden gecontacteerd door de helpdesk van Meld Je Aan.

“Antwerpen kent een grote ongekwalificeerde uitstroom. Omdat een goede start van de schoolloopbaan cruciaal is, is onmiddellijk actie ondernomen”, weet Benjamin Theys van het kabinet van Antwerps onderwijsschepen Jinnih Beels (sp.a). “In de schoot van de lokale taskforce capaciteit Antwerpen is een ‘netoverschrijdende’ werkgroep opgericht. Die heeft een snelle oplossing gezocht voor de kinderen die geen plaats zouden hebben in het eerste leerjaar van het leerplichtonderwijs.”

Aan het begin van de zomervakantie kwam de werkgroep met concrete projectvoorstellen. Theys: “Om extra noodcapaciteit te creëren worden deze zomer extra klassen ingericht, units gehuurd of lokalen opgekalfaterd in zeven scholen: De Pientere Piste (GO!), Heilig Hart (vrij katholiek onderwijs), De Speelvogel (AG Stedelijk Onderwijs) en Inpeeria (AG Stedelijk Onderwijs) in Deurne én Sint-Henricus (vrij katholiek onderwijs), Sint-Norbertus (vrij katholiek onderwijs) en Villa Stuivenberg (AG Stedelijk Onderwijs) in Antwerpen-Noord. Zo komen er tegen 1 september 117 extra plaatsen vrij. We proberen zo veel mogelijk structurele capaciteit te voorzien, die ook de volgende jaren dienst doet”

Het Antwerpse stadsbestuur heeft nu officieel het licht op groen gezet voor de noodinvestering. De totale kostprijs voor de realisatie van de extra capaciteit wordt geraamd op 444.607,82 euro. “Omdat de reguliere Vlaamse procedures en de beschikbare middelen voor scholenbouw ontoereikend zijn, hebben we als stadsbestuur eenmalig onze verantwoordelijkheid genomen om te investeren in extra capaciteit”, zegt Theys. “Maar eigenlijk is het helemaal onze taak niet om met stedelijke middelen in de andere netten dan het stedelijk onderwijs in extra capaciteit te investeren. We vragen de Vlaamse regering dan ook uitdrukkelijk om de middelen terug te betalen.”

De ontslagnemende Vlaamse regering trok dit voorjaar nog 33 miljoen euro om capaciteitsproblemen in Antwerpse scholen op te lossen. Daarvan dient 22 miljoen euro voor extra plaatsen in het secundair onderwijs en 10 miljoen euro voor extra plaatsen in het basisonderwijs. Goed voor 1.702 extra plaatsen in het secundair onderwijs en 696 extra plaatsen in het basisonderwijs.

De regering besliste daarna om nog eens 9 miljoen euro extra te voorzien. “De lokale taskforce capaciteit Antwerpen diende eind juni capaciteitsprojectvoorstellen in voor deze 9 miljoen euro. Die zullen bij de start van het nieuwe schooljaar officieel goedgekeurd worden”, zegt het kabinet van Vlaams minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “De voorstellen worden eerst nagezien en inhoudelijk beoordeeld op hun correctheid en volledigheid. Het gevraagde bedrag van 444.607,82 euro kan een voorafname zijn op die 9 miljoen euro extra capaciteitsmiddelen.”
3 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Dirk Pieters

    dat is typisch Antwerpen, massa’s appartementen bijbouwen de stad zit eivol en er dan achter komen dat er niet genoeg plaatsen zijn in het onderwijs, wanbeheer !

  • Stef Wuyts

    Men staat toe dat er elk jaar honderden (duizenden?) nieuwe woningen en appartementen bij worden gebouwd, logisch dat het verkeer dan vastloopt en er her en der capaciteitsproblemen opduiken. Hoog tijd dat men de bevolkingsgroei probeert af te remmen, ook de migratie

  • Peter Buyck

    Hoe kan je met 'schaalvergroting' toch plaatsgebrek hebben?

Video