23,5 procent minder CO2 sinds 2005 maar “geen redenen om op lauweren te rusten”

Schepen Tom Meeuws.
Benoit De Freine Schepen Tom Meeuws.
We ademen allemaal wat gezondere lucht in in Antwerpen. Vergeleken met 2005 zit er in de Antwerpse lucht 23,5 procent minder CO2. Opvallend: dit cijfer werd al in 2017 gerealiseerd, terwijl 2020 de doelstelling was om het CO2-gehalte met minstens 20 procent te doen dalen. 

In 2005 sloot Antwerpen zich aan bij de Convenant of Mayors, een initiatief van de Europese Commissie waarbij steden zich engageren de CO2-uitstoot op hun grondgebied af te bouwen. In het kader van dit convenant rapporteert de stad Antwerpen jaarlijks over de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen. Voor het stedelijke gebied van Antwerpen is er in 2017 een CO2-vermindering van 23,5 procent vergeleken met het referentiejaar 2005. Daarmee haalt de stad in 2017 al de doelstellingen van 2020, die een vermindering opleggen van 20%. “Dit is echter geen reden om op onze lauweren rusten”, benadrukt schepen voor leefmilieu Tom Meeuws.

De dalingen zijn het resultaat van inspanningen op vlak van energiebesparing, de toename van hernieuwbare energie en de verschuiving van stookolie naar aardgas als voornaamste verwarmingsbron, dat een lagere CO2-uitstoot heeft. “In het kader van de burgemeestersconvenant engageerde de stad zich ook om tegen 2020 dertien procent van de totale elektriciteitsvraag op eigen grondgebied te produceren in de vorm van hernieuwbare elektriciteit. In 2017 bedroeg dit aandeel reeds 10,5 procent, wat betekent dat de stad een inhaalbeweging heeft gedaan tegenover de vorige jaren en vanaf nu op koers zit om deze doelstelling te behalen”, zegt de schepen.

Ambities

Ten opzichte van 2005 daalde de CO2-uitstoot van de Antwerpse huishoudens met 38 %. Dit is opmerkelijk gezien de Antwerpse bevolking met 11,5 % toenam in dezelfde periode. Bij de stedelijke diensten nam de CO2-uitstoot verder af in vergelijking met 2016. Ten opzichte van het referentiejaar 2005 daalde de uitstoot van de stedelijke diensten, inclusief stedelijke vloot, met 40 %. Hiermee is de stad op koers om de daling met 50% tegen 2020 te halen.

De stad werkt ondertussen ook verder aan het nieuwe Klimaatplan 2030. In het Antwerpse klimaatplan staan concrete maatregelen en acties om de stad voor te bereiden en aan te passen aan het veranderende klimaat. Maar er staan ook maatregelen in om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 op het Antwerpse grondgebied tegen 2030 verder te beperken op weg naar een klimaatneutrale toekomst tegen 2050. Gebaseerd op vooronderzoek, wil de stad de stad met haar nieuwe Klimaatplan de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50 tot 55 % terugdringen.