19 grote bedrijven willen werknemers 'slim naar Antwerpen' krijgen

De directeurs van 19 grote Antwerpse werkgevers verzamelden gisteren in de universiteit van Antwerpen.
Foto Klaas De Scheirder De directeurs van 19 grote Antwerpse werkgevers verzamelden gisteren in de universiteit van Antwerpen.
De directeurs van 19 grote Antwerpse werkgevers verzamelden gisteren in de universiteit van Antwerpen om ideeën rond woon-werkverkeer tijdens de spits en alternatieve vervoersmiddelen uit te wisselen. De bijeenkomst werd georganiseerd door de stuurgroep 'Slim Naar Antwerpen'.

"Ons doel is om 20.000 tot 30.000 auto's uit de spits te halen", zei schepen van Mobiliteit Koen Kennis ter inleiding van de bijeenkomst. "Om dat enorme aantal te halen richten we ons tot jullie, de grote werkgevers uit Antwerpen. Als jullie meestappen in ons verhaal, bereiken we zeer veel mensen die zich elke dag van en naar Antwerpen moeten begeven."

Leefbaarder

De 19 bedrijven, waaronder de brandweer, de UA en het Havenbedrijf, stellen 22.5000 mensen te werk. De werkgeversaanpak kadert in het bredere Masterplan 2020 dat vlotter verkeer, veiligere wegen en een leefbaardere stad en stadsrand als doel heeft. De ambitie is dat tegen 2020 de helft van alle verplaatsingen in de regio met het openbaar vervoer, de fiets of te voet gebeurt. Werkgevers spelen daarin een grote rol, aangezien een aanzienlijk deel van de verplaatsingen bestaat uit woon-werkverkeer. (PJBA)