16de-eeuwse binnenstad wordt autoluw: werken Meirburg starten in 2023

De Meirbrug zal in de toekomst autovrij gemaakt worden.
Benoit De Freine De Meirbrug zal in de toekomst autovrij gemaakt worden.
Dat de stad Antwerpen en het district Antwerpen de Meirbrug graag autovrij zouden zien, stond al in het bestuursakkoord. Maar nu is er ook een datum bekend waarop de werken zouden starten. Vanaf 2023 zal de eerste spade de grond in gaan. Het doel is om het autoverkeer drastisch te verlagen en voetgangers en fietsers zo meer ruimte te geven. 

De Meirbrug zal er over enkele jaren helemaal anders uitzien. Vanaf 2023 starten er werken om het stuk dat de Meir via de Boerentoren met de Groenplaats verbindt autoluw te maken. Het doel is om het 16de-eeuwse centrum van de stad in te richten als een woonerf. Dat betekent dat alleen lokaal verkeer er nog welkom is, denk maar aan bewoners en mensen die richting publieke parkings trekken. Het doorgaande verkeer zal zich via de net geopende tunnels onder het Operaplein of via de kaaien moeten verplaatsen. 

2023

“Tijdens de vorige legislatuur is dat plan al eens naar voor geschoven, maar nu is er ook een startdatum voor deze ingrijpende werken”, vertelt districtsburgemeester Paul Cordy. “We starten in 2023 en vermoeden dat de werken een tweetal jaar in beslag zal nemen. Hoe het er uiteindelijk allemaal zal uitzien, wordt nog bekeken.”

Wat wel al duidelijk is, is de rijrichting waarvoor is gekozen. “Het stuk Huidevettersstraat, Meirbrug en Schoenmarkt wordt autovrij, net zoals het laatste stuk van de Nationalestraat dat uitgeeft op de Groenplaats. Het verkeer dat uit het zuiden van de stad komt, kan weg via de Nationalestraat via de Lombardenvest en de Oudaan. Zodra de politie daar weg is, zal dat als doorgang gebruikt worden”, gaat Cordy verder.  Dankzij de instelling van éénrichtingsverkeer moet het verkeer drastisch dalen, waardoor het voor voetgangers, fietsers en shoppers aangenamer vertoeven is. Vooral tijdens de spitsuren kan het er enorm druk zijn. 

Partners

Hoewel de plannen al erg concreet zijn, kunnen de werken pas in 2023 van start gaan. Dat heeft vooral te maken met de timing van andere wegenwerken in Antwerpen. De Antwerpse Leien zijn dan wel weer toegankelijk, de werken aan de Paardenmarkt dienen zich op en ook de lus Lange Nieuwstraat, Korte Nieuwstraat, Kipdorp en Sint-Jacobsmarkt staan nog op het programma. Vooral die keerlus moet eerst klaar zijn alvorens de werken aan de Meirbrug kunnen starten om een goede doorstroom te kunnen garanderen.

Bovendien zijn het zulke ingrijpende werken waar er ook nog eens drie grote partners bij betrokken zijn. Met zowel de stad, het district als De Lijn als samenwerkende vennootschap, was het erg belangrijk dat alle neuzen in dezelfde richting zouden staan en dat er voldoende budgetten vrijgemaakt konden worden. Het district zal bijvoorbeeld een kleine 2 miljoen investeren. 

De Meirbrug zal in de toekomst autovrij gemaakt worden.
Benoit De Freine De Meirbrug zal in de toekomst autovrij gemaakt worden.
De Meirbrug zal in de toekomst autovrij gemaakt worden.
Benoit De Freine De Meirbrug zal in de toekomst autovrij gemaakt worden.