"Zware rekening, maar geen imagoschade voor haven"

HAVENBEDRIJVEN MAKEN BILAN NA VASTLOPEN CONTAINERREUS

De CSCL Jupiter, een containerschip van 366 meter, ligt op een zandbank in de Westerschelde ter hoogte van het Nederlandse dorpje Bath.
ANP De CSCL Jupiter, een containerschip van 366 meter, ligt op een zandbank in de Westerschelde ter hoogte van het Nederlandse dorpje Bath.
Daags na het lostrekken van het vastgelopen containerschip CSCL Jupiter werd in de haven van Antwerpen de schade opgemeten. Niet enkel aan de machinerie van het schip zelf, maar vooral de economische schade bij honderden bedrijven die vertraging opliepen doordat het 366 meter lange schip 12 uur lang de Schelde blokkeerde.

Op de Westerschelde in Bath is maandagavond de 'CSCL Jupiter' losgetrokken, een containerschip van zo'n 366 meter lang. Een technisch defect had het schip stuurloos gemaakt waardoor het iets voor 9 uur vastliep op een zandbank in de scherpe bocht van Bath. In overleg met de Nederlandse rijkswaterstaat werd het scheepvaartverkeer op de Schelde volledig stilgelegd. Tegen het middaguur mochten schepen tot 200 meter wel al langzaam passeren, maar toch liepen 35 af- en uitvaarten in de Antwerpse haven urenlange vertraging op.

BELGA

Vertragingen

"De achterstand is intussen weggewerkt maar toch is er sprake van vertragingen tot 24 uur en de kosten daarvan lopen hoog op", zegt Annik Dierickx van het Havenbedrijf. "De hele ketting is betrokken partij: de rederijen, de terminaloperatoren, de binnenvaart, de trucks die de cargo af- en aanvoeren en de bedrijven in het hinterland."


Wie uiteindelijk voor die kosten en die van de reddingsoperatie moet opdraaien, wordt een kwestie tussen verzekeringsmaatschappijen. "In dit geval zal in de eerste plaats in de richting van het schip en de rederij (China Cosco Shipping, 's werelds derde grootste rederij, red.) gekeken worden", stelt havenschepen Marc Van Peel. "Als blijkt dat een technisch toestel in de machinekamer defect was, zal ook de producent daarvan mogelijk worden aangesproken."


Duikers konden geen grote averij vaststellen onder de waterspiegel en nadien onderging het schip een technische controle om vast te stellen wat het defect aan het roer veroorzaakte. Bij de betrokken rederij en de ingeschakelde sleepfirma's houdt men voorlopig ook de kiezen op elkaar 'om de verzekeringstechnische afwikkeling van de zaak niet te dwarsbomen'. Een menselijke fout door de ervaren kapitein of de twee loodsen aan boord werd alvast uitgesloten.


Er zaten ook positieve kanten aan het hele verhaal. Zo hebben heel wat kinderen na hun uitgeregende vakantie in een tentje in Zeeland plots wel wat te vertellen op school. De toeloop van ramptoeristen op de provinciale wegen was dusdanig dat Piet Zoon, de burgemeester van Reimerswaal, een noodbevel uitvaardigde om vooral weg te blijven uit Bath, zodat de hulpverlening niet zou worden bemoeilijkt. Tevergeefs, want duizenden dagjesmensen kwamen, gepakt met frigobox en klapstoel, naar de dijk afgezakt. De toegesnelde ijsventer deed gouden zaken.

BELGA

Sleepactie

Iets na 20 uur werd er begonnen met de sleepactie. De politie kwam er aan te pas om ervoor te zorgen dat iedereen bovenop de dijk bleef, ver genoeg van eventueel los knappende sleepkabels. Om 20u50 was het hoogwater en rond 21 uur was het schip al enkele meters uit de modder getrokken. Rond 21u15 was het volledig vrij, onder luid applaus van de toegestroomde menigte, dankzij de inzet van 14 sleepboten, "Dit was een heel uitzonderlijke situatie met een enorm schip. Door het uitstekende werk van de havenautoriteiten en de opgeroepen sleepbedrijven is de situatie eigenlijk vrij snel opgelost", zegt Marc Van Peel. "Ik denk dat we hier niet moeten vrezen voor imagoschade voor onze haven, wel integendeel."


De CSCL Jupiter ligt momenteel nog in de haven van Antwerpen en zal na herstelling naar Hamburg verderreizen.