"Walstroom voor zeeschepen op komst"

ANTWERPSE HAVEN HEEFT PLAN OM UITSTOOT STIKSTOFDIOXIDE TE VERLAGEN

Schepen die aanmeren in de haven van Antwerpen, laten hun dieselmotoren draaien. Het Havenbedrijf wil in de toekomst walstroom voorzien om het probleem op te lossen.
Photo News Schepen die aanmeren in de haven van Antwerpen, laten hun dieselmotoren draaien. Het Havenbedrijf wil in de toekomst walstroom voorzien om het probleem op te lossen.
Door het verkeer en de haven behoort Antwerpen tot de vijftig meest vervuilde steden ter wereld. Het goede nieuws is dat de luchtkwaliteit erop vooruitgaat. Het Havenbedrijf plant ook om in de toekomst walstroom te voorzien voor aangemeerde schepen, zodat deze hun dieselmotoren niet onnodig hoeven te laten draaien.

Vlaanderen kleurt rood en Antwerpen zelfs bloedrood op een nieuwe kaart die experten van Greenpeace met satellietgegevens samenstelden. De kaart toont de hoge concentratie stikstofdioxide, een anorganische verbinding van stikstof en zuurstof. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) schat het aantal vroegtijdige sterfgevallen door stikstokdioxide op 1.800 tot 3.600.


Dat de overvloed van auto's in en rond Antwerpen stevig bijdraagt tot de luchtvervuiling, werd recent nog in het onderzoek van CurieuzeNeuzen bewezen. Greenpeace wijst echter ook op het aandeel van de havenindustrie en de scheepvaart. "We beseffen heel goed onze impact", zegt Nathalie Van Impe, woordvoerster van het Havenbedrijf. "Toch hebben we de jongste 10 à 15 jaar ook een vrij grote vooruitgang geboekt. Je moet onze haven trouwens vanuit een breder perspectief bekijken. Ze produceert veel bouwstenen voor een pak andere sectoren, die zelf ecologische maatregelen ondersteunen. Denk maar aan isolatie voor woningen, of kunststof voor auto's."

Walstroom

Een ambitieus project om de schadelijke emissies terug te dringen, is walstroom. Aangemeerde schepen hoeven dan hun vervuilende dieselmotoren niet meer te laten draaien en kunnen op elektriciteit van het net overschakelen. Van Impe: "Daarmee zijn we in Europa een voortrekker. In de binnenvaart zijn we er al mee bezig, volgend jaar rollen we ook een actieplan uit voor zeeschepen. We rekenen op 18 maanden om de nodige infrastructuurwerken uit te voeren."


Antwerpen is de grootste chemiecluster van Europa. Volgens Gert Verreth, woordvoerder van sectorfederatie Essenscia, staat tegenover een verdrievoudiging van de productie sinds 1990 een daling van broeikasemissies met bijna 30 procent. "Per geproduceerde ton is de uitgestoten vervuiling zelfs met 82 procent gedaald. Eerlijk: het wordt steeds moeilijker om beter te doen. Hoewel we op diverse terreinen veelbelovende ontwikkelingen zien, zoals het hergebruiken van CO2. We moeten ook concurrentieel blijven, zodat we geen bedrijven kwijtspelen."


Burgemeester Bart De Wever (N-VA) wees er in een reactie bij ATV ook op dat de haven geen grote spelers mag afschrikken. "Hoge emissies zijn onaanvaardbaar. Maar we moeten de weg van de geleidelijkheid bewandelen. Wie schonere schepen naar Antwerpen brengt, betaalt bijvoorbeeld lagere havenrechten."