“Veel vreugde aan het IJzeren Gordijn”: Vlaams Belang sluit zich aan bij motie PVDA tegen herinvoering LEZ

De lage-emissiezone werd tijdelijk opgeschort tussen 14 maart en 11 mei.
Klaas De Scheirder De lage-emissiezone werd tijdelijk opgeschort tussen 14 maart en 11 mei.
De herinvoering van de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen stootte maandag in de tweede virtueel gehouden gemeenteraad op het verzet van de twee politieke extremen: Vlaams Belang en PVDA. Sam Van Rooy (VB) vroeg de afschaffing, Peter Mertens (PVDA) de opschorting. Van Rooy steunde zelfs de motie daarover van Mertens. “Er is veel vreugde daarover aan het IJzeren Gordijn” schamperde Bart De Wever (N-VA). Mertens zat tegen een donkergrijze achtergrond.

Na de invoering van de lockdown schortte de stad de LEZ op, net als het betalend parkeren. Maar toen de winkels op 11 mei heropenden, was het uit met de pret. Wie met een te vervuilende auto Antwerpen binnenrijdt, krijgt opnieuw een boete. Peter Mertens vond dat een fout signaal, nu corona nog lang niet weg is. “Heel wat mensen zijn nog bang om tram of bus te nemen. Bovendien neemt de armoede toe. Dan is het geen goed idee om met boetes te zwaaien. Daarom vragen we de opschorting.”

Geen betere lucht

Sam Van Rooy staafde zijn vraag om de LEZ af te schaffen met het argument dat de luchtkwaliteit tijdens de lockdown nauwelijks verbeterde. “Net nu de koopkracht is aangetast, toont de stad haar geldhonger. Nu boetes uitdelen is asociaal.” Hij sloot zich aan bij de PVDA-motie, “want iets is beter dan niets”.

Steun van Groen kregen de twee partijen niet. Wouter Van Besien: “Er zijn nadelige sociale effecten aan de LEZ, maar net daarom hebben we altijd gepleit om bij de LEZ een flankerend sociaal beleid te voeren.”

Schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws (sp.a) wees erop dat de LEZ er in de eerste plaats is om de uitstoot van roet en stikstof omlaag te halen. “Voor fijnstof zijn de huishoudens de grootste bron, niet het verkeer.” 

Lucht 30 % schoner

Volgens Meeuws kun je uit de metingen voor en na de lockdown niet direct aflezen hoeveel beter de luchtkwaliteit was, omdat er te veel andere factoren zijn die ook een invloed hebben. Metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wijzen uit dat de concentratie stikstofdioxide (NO2) gemiddeld 24 microgram per kubieke meter bedroeg in april. Voor roet was dat 0,9 microgram. Voor beide stoffen is dat ruwweg 30 procent minder dan gewoonlijk wordt gemeten in Antwerpen.