‘t Schijnverbond heeft pak bezwaren tegen Oosterweel: “Nood aan meer overkapping en compactere Hollandse Knoop”

Een toekomstbeeld aan het Sportpaleis met een park op de overkapping.
RV Een toekomstbeeld aan het Sportpaleis met een park op de overkapping.
Het actiecomité ’t Schijnverbond dient bezwaar in tegen de bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding. Hun grootste frustratie is de geplande verkeerwisselaar met 25 rijstroken aan Schijnpoort, de zogenaamde Hollandse Knoop. Die moet compacter. De ondertekenaars vragen ook een volledige overkapping aan die knoop en het Lobroekdok om de dichtbevolkte buurten te sparen.

‘Wensen van mensen’: enkele tientallen Antwerpenaren uit de omgeving van het Sportpaleis hebben onder die titel een gezamenlijk bezwaar opgesteld. ”We doen geen afbreuk aan het vele werk van de burgerbewegingen (stRaten-generaal, Ringland, Ademloos, red.)”, zegt woordvoerder Frans Teuchies. “Maar het Toekomstverbond is nog niet waargemaakt. We willen onze kritische stem verheffen. Voor ons is het glas halfleeg, niet halfvol zoals de burgerbewegingen claimen. Als je de plannen nu niet zo veel mogelijk aanpast, is de kans verkeken om het goed te doen.”

Goed is dat de Ten Eekhovelei meer ademruimte krijgt met de verplaatsing van een lokale verbindingsweg. Maar intussen blijven we zitten met 25 rijstroken (waarvan er vijf pechstroken zijn, red.) op een plek die er nu 17 telt

Frans Teuchies

De Hollandse Knoop staat ’t Schijnverbond het meest tegen. Teuchies: “Goed is dat de Ten Eekhovelei meer ademruimte krijgt met de verplaatsing van een lokale verbindingsweg. Maar intussen blijven we zitten met 25 rijstroken (waarvan er vijf pechstroken zijn, red.) op een plek die er nu 17 telt. En dat midden dichtbevolkte wijken die het sociaal moeilijk hebben, met te weinig open ruimte.”

Te weinig overkapping

Het actiecomité stoort zich aan de grote open sleuven van de Oosterweelverbinding nabij Luchtbal, Merksem, Deurne-Noord, Borgerhout, Antwerpen-Noord en Dam. “De plannen die nu op tafel liggen, zijn goed voor 2,8 kilometer overkapping op en totaal van 15 kilometer Ring. Dat moet veel beter. De intendant (Alexander D’Hooghe, red.) en zijn team gaan zorgen voor bermen en schermen om de autosnelweg in te kapselen. Maar we zien te weinig verankering van die ‘Ringparken’ met de woonwijken. Neem het Lobroekpark: dat wordt iets fantastisch voor de bezoekers van het Sportpaleis. Maar de bewoners van Deurne-Noord blijven zitten met een harde barrière van gebouwen.”

’t Schijncomité vreest verder een verslechtering van de luchtkwaliteit aan de tunnelmonden aan de wijk Dam en in Merksem. “Het zou helpen als die tunnelmonden worden verschoven naar minder dichtbevolkte plekken of de luchtfiltering wordt verbeterd.”

Modal shift

Nog een probleem voor het actiecomité is dat de capaciteit van de Oosterweelverbinding gebaseerd is op een modal shift van 60 procent autoverkeer en 40 procent openbaar vervoer plus fiets. “Het ontwerp gaat niet uit van een 50/50-verhouding, die nochtans de ambitie is tegen 2030. Waarom bouwen ze geen Scheldetunnel van 2x2 rijstroken in plaats van 2x3?”

Meldpunt

De ondertekenaars van het bezwaarschrift vragen ten slotte een meldpunt voor mensen die schade of overlast hebben geleden en een ombudsdienst die kan bemiddelen. Teuchies: “Huizen in de Merksemsestraat (Antwerpen-Dam) en de Ten Eekhovelei (Deurne-Noord) vertonen barsten en scheuren. Te vaak zijn de gedupeerden van het kastje naar de muur gestuurd. Ze wachten nog op vergoeding of herstelling.”

Groen sluit zich aan bij de voorstellen van ’t Schijnverbond. “Twee elementen zijn zeer belangrijk”, vindt Antwerps fractieleider Wouter Van Besien. “De bouwaanvraag voorziet veel te weinig overkapping. Daarnaast moet er een omslag komen naar meer duurzaam verkeer.”

Het openbaar onderzoek naar aanleiding van de bouwaanvraag van de Oosterweelverbinding loopt nog tot 4 juli.