"Sociaal werk is niet te koop"

Een honderdtal mensen betoogde maandagavond voor het stadhuis tegen wat ze de 'uitverkoop van het sociaal werk' noemen. Een motie van gemeenteraadslid Ikrame Kastit (Groen) om de huidige convenanten te verlengen en een intendant sociaal beleid aan te stellen, werd weggestemd.

De beroering over de uitbating van de sociale centra in de stad begon bijna een jaar geleden met inloopcentrum De Vaart. Daar staat al jaren non-profitorganisatie CAW aan het roer. Vanaf juli 2017 neemt beveiligingsbedrijf G4S de zaak over. Een CAW-medewerkster getuigde tijdens de actie van gisteravond dat de onzekerheid groot is en het personeel er niet meer voldoende kan stáán voor de cliënten. "Verschillende werknemers hebben hun opzeg gekregen en al een andere job gevonden. En dat zal enkel maar erger worden wanneer het OCMW en de stad elke drie jaar een andere uitbater kiezen." An Buelens (Sociaal Werk Actie Netwerk, kortweg SWAN) vreest dat er een strategie wordt gevoerd die het kritische sociaal middenveld in Antwerpen uit elkaar wil spelen. "De strijd is niet gestreden, we staan sterk", klonk het voor het stadhuis. (PHT)