"Ringfietspad fors verkorten"

TUNNELS OF BRUGGEN AAN DRIE GROTE KNELPUNTEN

Een simulatiebeeld van hoe het Ringfietspad er zou kunnen gaan uitzien, ter hoogte van de brug over de Ring In Berchem. Nu moeten gebruikers van het Ringfietspad er 'bovengronds' oversteken, terwijl hier een 'ongelijkvloerse kruising' is gecreërd.
RV Een simulatiebeeld van hoe het Ringfietspad er zou kunnen gaan uitzien, ter hoogte van de brug over de Ring In Berchem. Nu moeten gebruikers van het Ringfietspad er 'bovengronds' oversteken, terwijl hier een 'ongelijkvloerse kruising' is gecreërd.
Het Ringfietspad dat parallel loopt met de Ring heeft te veel obstakels voor fietsers. Daarom worden - in eerste instantie - drie grote knelpunten aangepakt door ze te overbruggen of te ondertunnelen waar mogelijk. Op verschillende plaatsen zal het fietspad daardoor ook verlegd en dus ingekort worden.

Het Ringfietspad is één van de meest gebruikte fietspaden en dus een zogenaamde hoofdroute binnen het Antwerpse fietsroutenetwerk. Dagelijks peddelen er honderden fietsers langs de Ring, van aan de kaaien tot aan de omgeving van het Sportpaleis. Maar voor die tweewielers is dat niet altijd even evident omdat het fietspad vaak onderbroken wordt. Zoals aan de kruispunten met de Stenenbrug in Borgerhout, dat aan de Grotesteenweg in Berchem en dat op de Antwerpse Gerard Legrellelaan. De stad Antwerpen wil dat die oversteken vermeden kunnen worden, zodat fietsers op termijn niet meer op groen licht moeten wachten en kunnen doorrijden zonder te moeten oversteken. Daarom zijn er alvast voor die drie kritieke punten studies opgestart om te zien of een soort tunnel, een zogenaamde 'ongelijkvloerse kruising', of een brug er de beste oplossing zou zijn. "Er wordt ook onderzocht of de route korter en veiliger kan door bijvoorbeeld onder die Stenenbrug of de Grotesteenweg door te gaan", zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

De 'nieuwe' route van 1,9 km waar de Stad Antwerpen naartoe wil met het Ringfietspad. De groene pijlen geven aan waar de stad een fietstunnel of -brug wil bouwen.
RV De 'nieuwe' route van 1,9 km waar de Stad Antwerpen naartoe wil met het Ringfietspad. De groene pijlen geven aan waar de stad een fietstunnel of -brug wil bouwen.

Fietscomfort verhogen

Een concreet voorbeeld: het Ringfietspad wordt aan de Gerard le Grellelaan onderbroken door de afrit van, en een brug over, de Ring. Nu moeten fietsers die bijvoorbeeld via het Ringfietspad aan de Gerard le Grellelaan komen, helemaal via het Nachtegalenpark rijden, en aan het begin van de Floraliënlaan door het Leeuwerikenpark om dan het kruispunt over te steken en via het Brilschanspark verder te zigzaggen. Naast deze omweg moet de fietser ook nog kruispunten oversteken. "Met enkele infrastructurele ingrepen, de ongelijkvloerse kruisingen, kunnen we hier het fietscomfort enorm verhogen en de afstand verkorten."


De huidige ononderbroken route is daar nu 2,6 km. Met deze ingrepen kunnen fietsers kruispunten vermijden en doorrijden van het Ringfietspad onder of over de afrit van de Ring, dat zal het onderzoek uitwijzen, onder de Gerard le Grellelaan, om daarna met een U-bocht aan de andere kant boven te komen. De fietser kan dan de brug nemen over de Ring, aansluiten op het Singelfietspad en zo zonder hindernissen verder rijden tot aan de Grote Steenweg. Daar kunnen de tweewielers rechtsaf de brug opdraaien en aan de overkant opnieuw rechts met een U-bocht onder de brug door verder rijden over het Ringfietspad, dat met een andere ongelijkvloerse kruising aansluit op de bestaande route die loopt door het Brilschanspark. Deze route bedraagt 1,9 km, is dus korter dan de route door het park en heeft geen verkeerslichten. "Aan de Stenenbrug denken we aan een soortgelijke onderdoorgang van het Ringfietspad met een aansluiting naar de Collegelaan en de Stenenbrug zelf."


Er komt ook betere verlichting. "Het is de bedoeling om de populaire route op lange termijn rond te maken en dus ook het Eilandje en havengebied en Linkeroever te ontsluiten. Voor de bestelde studies - waarvan de resultaten tegen september verwacht worden - en de uitvoering van de werken wordt zo'n 4,5 miljoen euro vrijgemaakt.