"Personeel wil zich veilig voelen"

VAKBONDEN STAAN OP REM IN INVOERING NACHTELIJK TOEZICHT SLUIKSTORTERS

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) wil vanaf dit voorjaar ook 's nachts sluikstorters bij de kraag vatten. Maar de stedelijke vakbonden trekken de handrem op. "Het personeel stelt zich vragen over de veiligheid op straat. Bovendien zijn we bij de onderhandelingen onrespectvol buitenspel gezet."

Een proefproject uit 2014 met nachtelijk toezicht op sluikstort leverde na zes uur patrouilleren zo'n honderd pv's op. Niet onlogisch, stelde Bart De Wever vast. "Nogal wat Antwerpenaren wachten tot het donker is om hun afval illegaal achter te laten. Daar tegen optreden, is gewoon een noodzaak."


De voorbije maanden zaten de drie grote vakbonden ACOD, ACV en VSOA aan de onderhandelingstafel met het stedelijk bedrijf Samen Leven. ACV-secretaris Skender Baleci: "Het hele systeem van toezicht (gebouwen, sluikstort, buurt, pleinen, De Lijn), samen goed voor zo'n 200 man, wordt gereorganiseerd. Het personeel moet polyvalenter werken en uurroosters zullen meer volgens behoeften dan op basis van vrijwilligheid worden opgemaakt. Over een gebrek aan overleg ga ik niet klagen, maar in de communicatie is het misgelopen."

Drie locatiekeuzes

ACOD-secretaris Viviane Simons stelt het scherper: "Op zeker moment moest het personeel een formulier invullen, met drie locatiekeuzes. Zonder dat we dat met de vakbonden eerst hadden kunnen bekijken. Nadien heeft zich dat herhaald met een overleg met de dienst buurtregie van de stad. Dat heeft ons vertrouwen serieus geschonden. De toezichters zitten ook met een massa vragen. Stel dat je een jaar of vijf in een bepaalde wijk hebt gestaan, waardoor je een vertrouwensband met de bewoners hebt opgebouwd. Als een leidinggevende dan beslist dat je moet 'verhuizen', dan is dat niet prettig."


Veilig je werk kunnen doen: héél belangrijk als je 's nachts sluikstort aanpakt in Antwerpen. Een GAS-ambtenaar zal er niet alleen voorstaan, zo zegt de stad. Maar er loopt geen politieagent mee die onmiddellijk kan tussenkomen wanneer een betrapte burger gewelddadig zou worden. "De toezichters willen een snellere back-up van de politie", zegt Skender Baleci.


Johan Vermant, woordvoerder van de burgemeester: "Er is een protocol afgesloten met de lokale politie. Die wordt vooraf op de hoogte gebracht van een nachtelijke controle in een bepaalde zone. Zo kunnen agenten snel ingrijpen bij problemen."

Nieuw overleg

Circa vijftien procent van alle toezichters zou liever niet mee in het nieuwe systeem stappen. De stad moet dan voor hen een andere functie vinden. De vakbonden beklemtonen dat ze geen bruggen willen opblazen. Ze zijn absoluut niet tegen nachtelijk toezicht. Nu vrijdag is er een nieuw overleg. Simons: "Maar ik ga er wel vanuit dat we nog een hele tijd onderweg gaan zijn voor we een akkoord bereiken."


Bart De Wever begrijpt dat elke grote verandering niet gemakkelijk is. "We overleggen op korte termijn opnieuw met de bonden. We stellen ons constructief en transparant op en zijn ervan overtuigd dat we binnen enkele maanden kunnen starten."