"Bredere voetpaden zijn veiliger"

HERAANLEG HANDELSTRAAT IN SEEFHOEK START WELLICHT NA ZOMER 2017

Het verkeer moet vaak aanschuiven in de Handelstraat.
Klaas De Scheirder Het verkeer moet vaak aanschuiven in de Handelstraat.
De Handelstraat in de Seefhoek wordt vernieuwd. De straat is versleten en het veiligheidsgevoel moet beter. "Uit onderzoek is gebleken dat bredere voetpaden het veiligheidsgevoel vergroten bij shoppers", zegt Antwerps districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA). "En de handelaars krijgen meer plaats voor hun grote kramen." Het district probeert het verlies aan parkeervakken te compenseren aan pleintje de Schoolplak.

Wie aan de Handelstraat denkt, denkt vooral aan een veel te smalle straat waar bussen te pas en te onpas stilstaan en waar iedereen tegen elkaar loopt. "Het is zelfs de enige straat in Antwerpen waar ook fietsers in de file kunnen staan", legt Antwerps districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA). De reden? Aan de twee kanten van de straat, die amper 12 meter breed is tussen de gevels, liggen parkeerstroken. Automobilisten parkeren er heel vaak 'tijdelijk' dubbel, bredere bestelwagens staan er met hun wielen op het trottoir, en de vele voedingswinkeltjes nemen met hun grote uitstalkramen erg veel plaats in op de voetpaden. Die zijn sowieso te smal. "Daar komt nog eens bij dat het van de jaren 90 geleden is dat er iets aan het wegdek is gebeurd en de straat dus echt versleten is."

Handelaars nemen een deel van het voetpad in.
Klaas De Scheirder Handelaars nemen een deel van het voetpad in.

Helft parkeervakken weg

Het districtscollege heeft een concept goedgekeurd dat uitgaat van één parkeerstrook in straatkeien, die met 2 meter breder zal zijn dan de bestaande parkeervakken. Hierdoor valt wel 57 pct van de parkeercapaciteit weg. "Dat impliceert een groot verlies aan parkeerplaatsen, maar dat verlies zullen we proberen te compenseren op de kop van de Handelstraat, ter hoogte van het pleintje de Schoolplak. "Hoewel dat ook nog een moeilijke oefening wordt, want dat is een erg druk gebruikt plein, dat ook ingevuld is als kindvriendelijke zone. De puzzel is op dat vlak bijna gelegd."


Alleszins wordt de nieuwe rijbaan in asfalt 4 meter breed om fietsers de mogelijkheid te geven tegen de rijrichting in te fietsen. De voetpaden, in betonsteen met natuursteengranulaten, worden aan beide zijden iets breder. "We gaan minimaal naar 2,85 meter", gaat Cordy verder. De straat krijgt bovendien een plint die de specifieke Arabische identiteit van de straat typeert. Daarvoor wordt aan mozaïek gedacht.

Weg met boeven

De veiligheid zal primeren in de nieuwe Handelstraat. Er komen meer oversteekplaatsen voor voetgangers en verkeersremmers. De creatie van meer ruimte moet ook gevoelsmatig de veiligheid vergroten. "De Handelstraat kampt met een hardnekkig negatief imago", geeft Cordy toe. Dat heeft te maken met onder meer gewelddadige incidenten en met handtasdieven, zakkenrollers en drugdealers die zich in de omgeving nestelden. "Daar willen we vanaf. Uit ons onderzoek is gebleken dat bredere voetpaden een veiliger gevoel teweeg brengen bij shoppers. Het zal velen misschien verbazen, maar de voedings-en interieurwinkels trekken door hun specifieke aanbod cliënteel aan dat ook van ver buiten Antwerpen komt. Dat karakter willen we versterken. We maken van de Handelstraat, nog steeds een kernwinkelgebied in Antwerpen-Noord, weer een aangename winkelstraat."


De tien bestaande bomen in de straat maken plaats voor nieuwe exemplaren. Na de zomer van 2017 hoopt het districtsbestuur aan de werken te kunnen beginnen. "Er volgt eerst nog een inspraakronde voor de buurt om de 'puntjes op de i te zetten'."


In totaal wordt 610.000 euro in het project gepompt. Naar schatting zullen de werken iets langer dan een half jaar duren.