"Bouw eerste tunnelkoker naast Ring"

RINGLAND LANCEERT OPMERKELIJK VOORSTEL OP INFOAVOND

Ringland tekende vier fases uit voor evenveel tunnelkokers zonder dat het verkeer er hinder van ondervindt.
Foto Kos Ringland tekende vier fases uit voor evenveel tunnelkokers zonder dat het verkeer er hinder van ondervindt.
Ringland pakt met een opmerkelijk voorstel uit: bouw de eerste tunnelkoker voor de overkapping náást de huidige Ring. Zo leg je het verkeer niet stil tijdens de werken. Zodra de koker klaar is, kan hij al het doorgaand verkeer richting Nederland opvangen en komt er weer werfruimte vrij op een ander gedeelte van de huidige Ring.

De Roma liep maandag vol voor een infoavond van burgerbeweging Ringland. De 1.200 aanwezigen kregen nieuwe studies van de Ringland Academie voorgeschoteld. Verder kwam ook Alexander D'Hooghe, de intendant voor de overkapping van de Ring, zijn verhaal doen. Dat zijn klemtoon meer op leefbaarheid dan op mobiliteit ligt - zoals we vrijdag schreven - stoort Ringland. "D'Hooghe wil zo snel mogelijk een dak leggen", zegt Peter Vermeulen, de bedenker van Ringland. "Maar hoe moet je het verkeer ónder die kap dan nog herschikken? Een scheiding tussen doorgaand en stedelijk verkeer in aparte kokers is de basis van Ringland. Er ligt nog geen plan dat aantoont dat je Oosterweel kan aansluiten op ons systeem. Ik vrees dat de intendant een aantal gevoeligheden van het dossier onderschat."


Voor Ringland is het glashelder: de files mogen tijdens de werken niet langer zijn dan ervoor. Hoe dat kan? Door te bouwen binnen de bestaande bruggen over de Ring. De groene berm richting Nederland gaat op de schop. "Maar dat verloren groen winnen we nadien dubbel en dik terug met ons groen dak", zegt Vermeulen.


Ringland tekende vier fases uit voor evenveel tunnelkokers (zie bijhorende schets). In een eerste fase wordt de toekomstige doorgaande ringweg naar Nederland gebouwd. Daarna switcht de aannemer naar het stuk richting Gent voor koker 2. Alle verkeer kan dan al door de nieuwe koker 1. In een derde fase worden koker 3 en 4 gebouwd voor de stedelijke ringweg, in beide richtingen. En zo schuift alles op tot op de vier tunnelkokers het Ringlandpark kan aangelegd worden. In het midden daarvan komt de Nieuwe Singel, op het dak van de Ring dus.


Ringland gaat ervan uit dat de werken al in 2018 of 2019 kunnen starten. Vermeulen: "We hebben overlegd met het Vlaams Gewest. De milieustudies (MER) zijn normaal eind 2017 klaar. En voor Ringland is geen nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. De bestemming van de Ring wijzigt immers niet. Als je van het Zuid naar Borgerhout werkt, zouden enkel het voormalige gebouw van de belastingen op de Collegelaan en een gedeelte van de vroegere jeugdherberg op het Kiel weg moeten."


Op de noordelijke Ring, vanaf de E313, wordt op dezelfde manier gewerkt. De beschikbare ruimte voor een eerste koker ligt daar wel aan de stadszijde van de huidige Ring. Het viaduct aan het Sportpaleis kan in twee fases worden gesloopt.

WAM

Ringland pleit verder nog voor het vervangen van de BAM door de WAM: de Werkvennootschap Antwerpen Mobiel. Naast politici uit de 45 gemeenten van de hele Antwerpse vervoersregio moeten daarin ook experten en burgers zetelen.


Een filmpje van de bouw van de vier kokers vind je op www.ringland.be/realisatie