Anderhalf jaar geen waterpret

SPORTCOMPLEX KRIJGT TOTALE MAKE-OVER VOOR 16,5 MILJOEN EURO

Het zwembad van Londerzeel gaat eind dit jaar voor anderhalf jaar dicht voor een grondige renovatie. Het gemeentebestuur werkt daarvoor samen met een privépartner die het hele sportcomplex een totale make-over gaat geven. Het gaat om een investering van 16,5 miljoen euro, voor rekening van de privé-partner. De gemeente betaalt jaarlijks een vergoeding van ruim 1 miljoen euro.

De gemeente Londerzeel organiseerde zopas samen met Sportoase NV een infomarkt over de vernieuwing van het Sportcomplex in de Lijsterstraat. Via informatieborden kwamen de bezoekers meer te weten over de geschiedenis van het sportcomplex, de redenen achter de vernieuwing en de verbouwingen die zullen plaatsvinden. Vanaf januari 2017 starten de werken. Een tiental bewoners hebben zich alvast opgegeven om deel uit te maken van de werkgroep die zich zal buigen over de omgeving van de site.

"We willen alle sporters en recreanten ook in de toekomst een goede, veilige en comfortabele sportinfrastructuur aanbieden", legt sportschepen Gerda Verhulst (N-VA) uit. "Daarvoor moeten we in de eerste plaats investeren in de verouderde infrastructuur. Bovendien moeten we voldoen aan het nieuwe milieuvergunningsdecreet van Vlaanderen. We willen ook het dalend aantal bezoekers tegengaan en het weer optrekken naar 250.000 bezoekers."

Meer faciliteiten

Elk jaar maken de scholen van Londerzeel en de omliggende gemeenten gebruik van het zwembad om 50.000 schoolkinderen te leren zwemmen. "Daarnaast is het ook de thuisbasis van een bloeiende zwemclub met 275 leden en een duikclub. Als gemeente willen we zowel de scholen als de sportclubs blijven ondersteunen." Met de vernieuwing en uitbreiding van het sportcomplex zet de gemeente in op een ruimer aanbod aan sportfaciliteiten. "Dat gebeurt onder meer door meer te investeren in een bijkomend instructiebad en een multifunctionele vloer in de sporthal", zegt Verhulst. "Daarnaast wordt er een bijkomende sportzaal, een gevechtsportenzaal, een indoor cyclingzaal, een danszaal en een fitnessruimte aan het bestaande aanbod toegevoegd."

16,5 miljoen euro

Vandaag kost de uitbating van de gemeentelijke sportinfrastructuur tussen 1,3 en 1,4 miljoen euro per jaar. "Een aanzienlijk deel van onze begroting", gaat Verhulst verder. "Dankzij een eenmalige subsidie van 750.000 euro van de Vlaamse Regering en de Publiek-Private Samenwerking (PPS) met Sportoase NV kunnen we dit project realiseren."

Huur

Sportoase NV neemt de totale investering van 16,5 miljoen euro volledig op zich en zal de nieuwe infrastructuur gedurende dertig jaar uitbaten. "De gemeente Londerzeel betaalt gedurende die periode elk jaar een vergoeding van 1.040.000 euro voor het gebruik van het sportcomplex", zegt Verhulst. "Samen met het stopzetten van de huur van sporthal Blauvenne, zal de kost voor sportinfrastrucuur met ongeveer 20% dalen. Een besparing die zal worden gebruikt om de schuldenlast van de gemeente verder af te bouwen."

De komende maanden moeten kinderen elders gaan zwemmen.
Lukas De komende maanden moeten kinderen elders gaan zwemmen.
Het zwembad van Londerzeel wordt volledig vernieuwd.
Lukas Het zwembad van Londerzeel wordt volledig vernieuwd.