Gemeente heractiveert zijn veldhospitaal Clep

Alveringem pakt van 4 april tot 3 mei uit met zijn nieuwe project 'Cleppers' in het vroegere woonzorgcentrum Clep in de Gapaard in Hoogstade. Dat gebouw deed tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst als veldhospitaal. "In de tentoonstelling hebben we aandacht voor het belang van het röntgenonderzoek in de oorlogschirurgie", stelt Dirk Vermeulen voor. "Met foto's en attributen geven we een beeld van de medische verzorging in het veldhospitaal. Ook leuk zijn de demonstraties van de Koninklijke Unie van Belgische Zendamateurs afdeling Ieper. Zij maken op vaste dagen contact met collega-zendamateurs over de hele wereld. Naast de eerste radio's waren ook duiven belangrijk in de communicatie tussen 1914 en 1918. Ook dat aspect belichten we in de tentoonstelling. Tot slot verzorgt Leen Persijn op 17 april een theatermonoloog over een verpleegster tijdens de oorlog."


Info: www.oorlogserfgoedalveringem.be of 058/28.88.81. (GUS)