Alcohol- en gordeldrachtcontroles

Om het aantal ongevallen te verlagen, controleren lokale en federale politiediensten in Vlaams-Brabant in september op rijden onder invloed. Ze controleren ook extra op gordeldracht.

"Rijden onder invloed blijft ook in Vlaams-Brabant nog steeds een belangrijke onveiligheidsfactor", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. "Bij 14,2 % van het totaal aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel die zich in 2015 in Vlaams-Brabant voordeden was er sprake van alcoholmisbruik". In september gaan de politiediensten ook extra controleren op gordeldracht, vooral in de zone 30. Bestuurders onderschatten nog te vaak het risico op een ongeval in deze zone. Steeds meer mensen dragen de gordel, zo blijkt uit de gedragsmeting gordel die het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) in 2015 uitvoerde. Maar liefst 91,7 % van de personen voorin de wagen draagt de gordel, tegenover 85,5% van de inzittenden achterin. (ADPW)