Overheid heeft u nodig om overstromingen en droogte in Pajottenland op te lossen

De betrokken waterlopen zijn op deze kaart in het blauw te zien en bevinden zich in het met rood omcirkelde stroomgebied van de Bellebeek.
waterinfo.be De betrokken waterlopen zijn op deze kaart in het blauw te zien en bevinden zich in het met rood omcirkelde stroomgebied van de Bellebeek.
Verschillende diensten en overheden gaan het stroomgebied van de Bellebeek aanpakken om zowel overstromingen als droogtes in de toekomst meester te kunnen zijn. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen wordt het komende jaar verder onderzoek gedaan en zullen vooral inwoners bevraagd worden. “Zij die er wonen en er dagelijks mee geconfronteerd worden kennen de situatie het best”, luidt het.

De betrokken gemeentebesturen, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de provincie Vlaams-Brabant zijn samen het eerste riviercontract van de provincie gestart. De oplossingen moeten nu komen van experten zoals Regionaal Landschap, diensten Openbare Werken, de dienst Waterlopen, gemeentebesturen maar evengoed van landbouwers en andere inwoners. “Jaartallen als 1978, 1999, 2002 en 2010 zijn data die in het geheugen gegrift staan door zware overstromingen en gelukkig bleven die de laatste jaren wel uit”, vertelt Bernard De Potter, administrateur-generaal bij de VMM. “De klimaatverandering zet alles nu op scherp. We moeten voorbereid zijn op de toekomst. Niet alleen voor overstromingen, maar ook droogte en waterschaarste vormen in deze regio een probleem. We willen lokale verenigingen, burgers en landbouwers betrekken aangezien zij veel terreinkennis hebben. Zij die er het langst wonen en dagelijks met de situatie geconfronteerd worden, kennen de situatie het best. Daarnaast hebben verschillende overheidspartners al veel kennis vergaard op basis van ervaringen. Die opgebouwde kennis vort samen met de lokale kennis een ideaal samenspel.”

‘Bellebeekfora’

De komende maanden zal voornamelijk de bevolking ideeën en suggesties kunnen aanreiken. Dat kan online via de website https://bellebeek.riviercontract.be. Hierop kan ook nagegaan worden hoe groot de overstromingskans op jouw adres is en wat er in de toekomst verwacht wordt door de klimaatverandering. Daarnaast zullen ook zogenaamde ‘Bellebeekfora’ doorgaan. Tijdens die avonden krijgen mensen heel wat informatie aangereikt waarna ze in groepjes suggesties kunnen uitwerken. Mensen kunnen ook zelf onder vrienden, collega’s of familie overstromingsbabbels organiseren. Over een jaar moeten alle maatregelen gebundeld worden en worden zo de engagementen voor de komende jaren vastgelegd.

De betrokken gemeentebesturen, de provincie en de Vlaamse Milieu Maatschappij ondertekenden het charter om de komende jaren de waterproblemen in het stroomgebied van de Bellebeek aan te pakken.
Mozkito De betrokken gemeentebesturen, de provincie en de Vlaamse Milieu Maatschappij ondertekenden het charter om de komende jaren de waterproblemen in het stroomgebied van de Bellebeek aan te pakken.