Meer dan 10 (!) inspectiediensten stellen waslijst aan inbreuken vast: politie verzegelt twee bedrijventerreinen langs Brusselbaan

Zaakvoerders krijgen twee maanden tijd om zich in regel te stellen

De politie verzegelde onder meer het terrein van een groothandel in tweedehands vrachtwagens.
Mozkito De politie verzegelde onder meer het terrein van een groothandel in tweedehands vrachtwagens.
De lokale politie heeft twee bedrijventerreinen langs de Brusselbaan in Hekelgem verzegeld. Dat gebeurde onder meer bij een groothandelaar in tweedehandsvrachtwagens en trailers. De zaakvoerder daarvan liet ons weten dat die verzegeling maar enkele uren van tel was, maar dat klopt dus niet. Er werden heel wat inbreuken vastgesteld.

Vorige week dinsdag kon u al lezen dat de lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal) samen met verschillende inspectiediensten een grote controle uitvoerde bij de groothandel langs de Brusselbaan in Hekelgem en het terrein verzegelde. “Maar ik zet alles vandaag nog recht zodat het politielint deze namiddag nog weg zal zijn”, liet de zaakvoerder ons weten. De lokale politie communiceerde vandaag over deze en nog een andere controle langs de steenweg. De zaakvoerder liet ons toen al weten dat ook zijn zus de diensten over de vloer had gekregen en dat de politie de volledige steenweg afgaat.

Ernstige inbreuken

Dat laatste blijkt dus niet te kloppen en ook de verzegeling is voor een langere periode dan enkele uurtjes. De twee bedrijven kregen de inspecteurs over de vloer in het kader van een actie waarbij werd nagekeken of de financiële, sociale en milieuregelgeving nageleefd worden. “Omdat er verschillende ernstige inbreuken werden vastgesteld, beslisten de gemeentelijke milieuambtenaar en de dienst Leefmilieu van de Federale Gerechtelijke Politie om beide sites te verzegelen”, laat de politie nu weten. “De maatregel geldt gedurende twee maanden zodat de eigenaars de terreinen in hun oorspronkelijke toestand kunnen herstellen. Ze moeten instaan over het ontruimen van de sites conform de voorschriften inzake milieu en afvalverwerking. Die ontruiming zal in fases gebeuren en wordt gecontroleerd door de gemeentelijke milieutoezichthouder. Nadien zal een bodemonderzoek bepalen of een sanering van de grond noodzakelijk is.”

Het lijstje met inbreuken is niet min; onrechtmatig verbranden van afvalstoffen, foute opslag van asbest, brandbare stoffen en wrakken, er zijn geen of onvoldoende alarminstallaties, blusmiddelen en veiligheidsverlichting. Bovendien waren de werkplaats en de ondergrond onvoldoende beschermd tegen het lekken van olie en andere schadelijke stoffen

Het lijstje met inbreuken is niet min. Inzake milieuwetgeving werd onder meer het onrechtmatig verbranden van afvalstoffen en het niet-reglementair stockeren van asbest, olie en brandstof vastgesteld. Niet alle noodzakelijke vergunningen voor de uitgevoerde bedrijfsactiviteiten konden worden voorgelegd. De brandweer stelde onregelmatigheden vast op het vlak van brandveiligheid zoals het niet-reglementair stockeren van brandbare producten en wrakken wat het de brandweer in geval van brand moeilijk maakt om de situatie te beheersen. De sites zijn niet of onvoldoende voorzien van veiligheidsverlichting, alarminstallatie en blusmiddelen. Ook kon er geen garageregister inzake verkoop van voertuigen worden voorgelegd en was de werkplaats en ondergrond onvoldoende beschermd tegen het lekken van olie en andere schadelijke stoffen.

Meer dan 10 inspectiediensten

De politiezone TARL zette zowel interventie, wijkwerking als recherche in en kreeg de steun van de dienst Leefmilieu van de federale gerechtelijke politie, de gemeentelijke milieutoezichthouder, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de hondensteun van de federale politie, de Sociale Inspectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Vlaamse Sociale Inspectie, de Brandweerzone Vlaams-Brabant West, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de Federale Overheidsdienst Financiën.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.