Betonwegen worden hersteld

Het gemeentebestuur gaat vanaf 7 november herstellingswerken uitvoeren in de Driesstraat in Teralfene en in de Bellestraat en de Lombeekstraat in Essene. Er worden nieuwe betonverhardingen aangelegd en 25 betonplaten worden vervangen. Ook het fietspad in de Fooststraat krijgt een nieuwe betonlaag. "Verschillende betonplaten in deze straten zijn gebroken, liggen los of zijn verzakt", weet schepen van Openbare Werken Guy Uyttersprot (N-VA). "Daardoor zijn er klachten over trillingen en geluidshinder, vooral als er vrachtwagens voorbijrijden. De geplande werken bestaan uit het opvullen van de voegen en het uitbreken en herplaatsen van de betonplaten."


Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer mogelijk. De aannemer zal een tweetal dagen voor de werken de bewoners verwittigen en zal de toegankelijkheid naar de opritten verzekeren. De raming voor de werken bedraagt 69.814 euro. (WDS)