Abdijsite krijgt grandeur terug

AKKOORD OM HISTORISCH ERFGOED EN NATUUR TE VRIJWAREN

De Abdij Affligem moet opnieuw een herkenningspunt in het landschap worden.
Foto Mozkito De Abdij Affligem moet opnieuw een herkenningspunt in het landschap worden.
De Abdij Affligem en het waardevolle landschap waar die in staat, moeten opnieuw een opmerkelijke blikvanger worden. Om dat te bewerkstelligen, sloten de monniken een samenwerkingsakkoord met de gemeentebesturen van Affligem en Aalst.

De eeuwenoude benedictijnerabdij van Affligem bevindt zich vlak bij de grens met Oost-Vlaanderen, en was gedurende eeuwen de belangrijkste abdij van de Nederlanden. Sinds de oprichting in 1062 werd de abdij meermaals verwoest, onder meer tijdens de oorlogen tussen het Graafschap Vlaanderen en het Hertogdom Brabant. De laatste verwoesting dateert van het einde van de achttiende eeuw. "Op 11 november 1796 werden 33 monniken uit de abdij verdreven door Franse soldaten", weet abt Gerard Van Malderen. "Het abdijgebouw werd verkocht, samen met veertig hoeves en achtduizend hectare aan gronden. Ook de armenzorg verdween toen - de abdij hielp zesduizend minder gegoeden per dag. Voor de streek was dat een drama. Pas in 1870 keerden de paters terug naar Affligem."

Ankerplaatsen

"Door die overweldigende geschiedenis telt het landschap rond de abdij ook veel waardevolle ankerplaatsen", zegt de Affligemse schepen van Leefmilieu Bert De Roeck (N-VA). "Er is niet alleen de abdij, maar ook de Kluiskapel, waarvan de eerste vermeldingen teruggaan tot de achtste eeuw. Maar ook het waterkasteel van Moorsel, het voormalige lusthof van de abdij, en de abdij Maria Mediatrix behoren tot ons historisch erfgoed. De abdij telde vroeger ook zeventien visvijvers en dertien watermolens. Enkele daarvan zijn ook nu nog te bewonderen. We willen dit waardevolle landschap nu bewaren en herstellen. De abdij moet opnieuw een herkenningspunt worden."


Aalst en Affligem werken voor dit initiatief samen met het project 'Landschap van Erembald tot Kravaalbos'. Ook de gemeentebesturen van Opwijk en Asse sprongen op de kar. "Het gaat om een historisch gebied van 6.700 hectare, tussen de centra van Aalst, Affligem, Opwijk en Asse", klinkt het. "Het landschap wordt gekenmerkt door glooiende heuvels, beekjes met honderden meanders en waardevolle bossen. Veel mensen komen in en rond de abdij nog altijd rust en stilte opzoeken. Die directe omgeving willen we verfraaien, zodat de erfgoedwaarde beter tot zijn recht komt."


Het samenwerkingsakkoord werd gisteren ondertekend in de kapittelzaal van de abdij, in het bijzijn van burgemeesters Christoph D'Haese van Aalst en Walter De Donder van Affligem. Ook de Oost-Vlaamse provinciegouverneur Jan Briers was van de partij. De initiatiefnemers lanceren nu een studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en een inrichtingsplan voor de Abdijstraat. Een deel van de parkeerplaatsen langs de abdijmuur zou ook plaatsruimen voor een fietspad. "We wilden de Abdijstraat al langer uitrusten met een fietspad", zegt schepen De Roeck. "Op die manier maken we de fietsverbinding tussen Asse, Affligem en Aalst compleet. Er zijn ook plannen voor een fiets- en wandelknooppuntennetwerk. Tegelijk willen we ook het kruispunt van de Abdijstraat en de Langestraat herinrichten."