Ruim 85 procent bestuurders respecteert zones 30

De zones 30 die in juli werden ingevoerd in het centrum en de woonwijken, worden door 85 procent van de bevolking nageleefd. Dat blijkt uit metingen die politiezone HEKLA sinds september uitvoert. Het gemeentebestuur reageert tevreden.

Sinds september is de politiezone HEKLA nauwgezet begonnen met de handhaving van de zones 30 in Aartselaar. In september werden er 1.672 voertuigen in de zone 30 gecontroleerd, waarvan er 249 in overtreding waren, goed voor 14,8 procent. In oktober controleerde de politie 1.166 voertuigen, waarvan er 150 in overtreding waren, goed voor 12,8 procent. Conclusie: de snelheidslimiet wordt dus door een ruime meerderheid van de bevolking nageleefd.

Ingeburgerd

"We willen de Aartselarenaar hiervoor bedanken", reageert schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA). "We waarderen het dat 85 procent zich aan de zones 30 houdt. De cijfers bewijzen dat de maatregel door het merendeel van onze inwoners wordt gesteund. Dat de snelheidsovertredingen dalen, toont ook aan dat de zones 30 meer en meer ingeburgerd raken. Voor de resterende 15 procent zullen we de intensieve controles blijven behouden."

Schoolgaand verkeer

Het gemeentebestuur en de lokale politie werken daarbij met een prioriteitenlijst. In eerste instantie wordt gefocust op invalswegen, het dorpscentrum en straten met schoolgaand verkeer. "Maar ook in de woonwijken willen we af en toe controles houden", zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA). "Het is de bedoeling dat de zones 30 in gans Aartselaar worden nageleefd en gehandhaafd. Inwoners vragen ons dat ook. Gevoelsmatig lijken er veel snelheidsovertredingen te gebeuren in Aartselaar. Maar met gemiddeld 14 procent overtredingen in de zones 30, 3 procent in de zones 50 binnen de bebouwde kom en 7 procent buiten de bebouwde kom, moeten we concluderen dat het ruime merendeel zich aan de snelheidslimieten houdt." (BCOR)