Meer dan 2.000 bezwaarschriften tegen geplande Isvag-oven: gemeente Aartselaar geeft negatief advies

De ISVAG-verbrandingsoven in Wilrijk.
photo_news De ISVAG-verbrandingsoven in Wilrijk.
Niet minder dan 2.184 mensen uit de regio hebben bij de gemeente Aartselaar bezwaar aangetekend tegen de vergunning voor de bouw van de nieuwe Isvag-oven. Het college zelf heeft, rekening houdende met al die bezwaren, een ongunstig advies uitgebracht. Isvag zelf blijft nog steeds achter de plannen staan.

Het openbaar onderzoek rond de Isvag-vergunningsaanvraag is de afgelopen weken wat ondergesneeuwd geraakt door de bijzonder ernstige coronavirusproblematiek. Maar dat neemt niet weg dat de tegenstand tegen de mogelijke komst van de nieuwe Isvag-oven bijzonder groot is. Liefst 2.184 mensen hebben bij de gemeente Aartselaar bezwaar aangetekend tegen de plannen. “Dit is in deze tijden een sprankeltje hoop en licht”, zegt de Aartselaarse Mina-raad. “Uit de VITO-studie is immers gebleken dat er verschillende betere alternatieven bestaan voor de Isvag-oven. En die alternatieven scoren op alle vlakken, zoals locatie, verwerking en rendement, beduidend beter. Enkel financieel zouden ze gelijkwaardig scoren, maar dat moet nog nader worden uitgeklaard door de indieners en door Isvag.”

Zowel wat het aspect milieu als het aspect stedenbouw betreft, moet vastgesteld worden dat het project volledig onaanvaardbaar is

Schepencollege Aartselaar

Vraagtekens

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Aartselaar heeft al die bezwaarschriften ontvangen en op basis daarvan zelf een ongunstig advies uitgebracht. “Zowel wat het aspect milieu als het aspect stedenbouw betreft, moet vastgesteld worden dat het project volledig onaanvaardbaar is”, klinkt het. “Daarenboven moeten ook de nodige vraagtekens geplaatst worden bij de maatschappelijke verdedigbaarheid gezien de gigantische investeringen die zullen gedaan worden door een intercommunale. Het gebrek aan een draagvlak bij de omwonende belastingbetalers mag en kan immers niet genegeerd worden. Tot slot blijkt dat er voor de Isvag‐referentie beduidend meerwaardige alternatieven bestaan. De vergunningsaanvraag kan dan ook niet anders dan integraal ongunstig worden geadviseerd.”

Grondige studies

Isvag blijft ondanks het eindrapport van de VITO-studie nog steeds onveranderd achter de plannen staan. “Met een nieuwe hoogtechnologische installatie willen we het restafval van meer dan 1 miljoen burgers omzetten in duurzame energie, in elektriciteit en warmte. Dankzij de aanleg van een warmtenet zal Isvag tot 40.000 gezinnen en bedrijven warmte kunnen leveren. De bouwplannen voor de nieuwe afvalenergiecentrale zijn het resultaat van grondige studies en langdurig onderzoek. We hebben geen enkele angst voor welke vergelijking dan ook, zolang de volksgezondheid het zwaarst mag wegen op de weegschaal. Wij geloven in ons toekomstplan.”

Het is nu aan Vlaams Minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om finaal over de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe afvalenergiecentrale te beslissen.