Groen kritisch voor plannen A12: "Gemeenten worden nog meer verdeeld"

Groen Rupelstreek reageert bezorgd op de plannen van de Vlaamse overheid om de drie zwarte kruispunten op de A12 in Aartselaar en Wilrijk te ondertunnelen.

De Vlaamse overheid heeft 30 miljoen euro vrijgemaakt om de drie zwarte kruispunten tussen Wilrijk en Aartselaar op de A12 te ondertunnelen. Maar volgens Groen zal dat vooral leiden tot meer in plaats van minder auto- en vrachtverkeer. "Het plan om van de A12 een volwaardige snelweg te maken - door verschillende woonwijken - is een anachronisme in een tijd die smacht naar meer leefbaarheid, minder luchtvervuiling en minder autoverkeer", aldus Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen).


Volgens Groen wordt het belang van de zwakke weggebruiker ondergeschikt gemaakt aan dat van de auto. "Voor overstekende fietsers en voetgangers wordt enkel een verbinding in Aartselaar gepland", zegt Karl Fret, Groen-voorzitter van de gemeenten aan de A12. "Van een overkapping van de sleuf in Boom, is geen sprake. Van de afbraak van het viaduct in Wilrijk ook niet. Een sleuf zonder voet- en fietsersbruggen zal de gemeenten en de bevolking nog meer in twee snijden. Dat kunnen we niet aanvaarden."


Intussen blijven de Groenen pleiten voor een snelheidsverlaging op korte termijn. Op de N177 willen ze de snelheid terugbrengen tot maximaal 50 kilometer per uur, op de A12 tot maximaal 70 kilometer per uur. "Dat zal de luchtkwaliteit voor de omwonenden en de veiligheid en de doorstroming voor de passanten ten goede komen", aldus Pira.


(BCOR)