Gemeente en inwoners strijden samen tegen inbraken

Burgemeester Sophie De Wit ondertekent het akkoord tot oprichting van vier buurtinformatienetwerken.
Foto De Freine Burgemeester Sophie De Wit ondertekent het akkoord tot oprichting van vier buurtinformatienetwerken.

In Aartselaar zijn de allereerste buurtinformatienetwerken (BIN's) opgestart. Het zijn er in één klap vier, meer bepaald in de wijken Buerstede, Koekoek, Lindenbos en Reukens. Die werden in het verleden weleens geteisterd door inbraken. Met de BIN's hopen de inwoners en de gemeente het aantal inbraken gevoelig terug te dringen. "Dankzij de inzet en de werving van de Aartselaarse wijkraden kunnen we starten met vier BIN's tegelijk en meteen een groot gebied van de gemeente dekken", aldus schepen voor Inspraak en Participatie Mark Vanhecke (N-VA).


Een BIN is een samenwerking tussen burgers en politiediensten, met de bedoeling informatie uit te wisselen volgens een uitgewerkt communicatieplan. "Het is zeker niet de bedoeling dat de leden zelf politie gaan spelen", beklemtoont Vanhecke.


"Met de BIN's willen we in Aartselaar een veilige en leefbare woonomgeving realiseren onder het motto 'zien = melden'. Een BIN-lid dat iets verdacht ziet, meldt dit aan de politie. Die oordeelt dan of het dringend is of niet. Bij een dringende melding krijgen alle leden hierover bericht. Zo kunnen ze actief informatie doorgeven aan de politie, die dan sneller kan reageren", besluit Vanhecke. (BCOR)