Discussie over blauwe zones: "Huiswerk niet gemaakt"

Enkele weken na de beslissing om de blauwe zone in het centrum te laten controleren door een parkeerfirma, heeft het gemeentebestuur sinds gisteren de blauwe zone op twee plaatsen geschrapt. Oppositiepartij Open Vld reageert kritisch: "Dit toont aan dat dit bestuur zijn huiswerk niet goed gemaakt heeft."

De blauwe zone in het centrum van Aartselaar wordt sinds deze zomer regelmatig gecontroleerd door een parkeerfirma. Na een eerste evaluatie besliste het gemeentebestuur vanaf deze week de blauwe zone te schrappen in de Guido Gezellestraat en in de Kapellestraat aan de langsparkings tussen Nieuwstraat en Palmboomstraat.


"Het gemeentebestuur komt twee weken voor de verkiezingen al terug op haar woorden, in de hoop toch nog enkele stemmen van ontgoochelde burgers te ronselen", redeneert Glenn Anné (Open Vld). "Dat enkele blauwe zones nu verdwijnen, is natuurlijk een goede zaak voor onze inwoners. Maar er blijft in de Kapellestraat nog wel een blauwe zone gelden voor de kopparkings tussen de Nieuwstraat en de apotheek naast de Carrefour. Dus aan de ene kant van de straat moet je je schijf wel leggen, aan de andere kant niet. Kan je het nóg verwarrender maken?"


"Sinds de handhaving van de blauwe zone zijn er veel interessante en gegronde vragen en opmerkingen binnengekomen op het gemeentehuis", legt burgemeester Sophie De Wit (N-VA) uit. "Zoals we reeds op de gemeenteraad voor de zomer hebben gezegd, ging er een evaluatie komen. Die eerste evaluatie is nu al gemaakt door de parkeerfirma, de gemeentelijke verkeerscel en het schepencollege." Volgens schepen van Middenstand Mark Vanhecke (N-VA) zijn de wijzigingen logisch. "In de twee stukken waar de blauwe zone wordt geschrapt, is het aantal retailhandelaars eigenlijk zeer beperkt. Het aantal woningen en appartementen is in die zones de voorbije decennia echter wel aanzienlijk uitgebreid. Nu ook Delhaize verhuist, heeft een blauwe zone voorbij de voormalige Delhaize nog maar weinig nut." (BCOR)