"Verwarring troef op kruispunt Dijkstraat"

Het kruispunt Baron van Ertbornstraat - Dijkstraat - Kontichsesteenweg blijft ondanks de recente heraanleg nog tot verwarring leiden volgens oppositiepartij NAP. "De oude wegmarkeringen zijn nog niet weggehaald, de verkeerslichten zijn slecht geregeld en er ontstaan regelmatig lange files", merkt oppositieraadslid Kris Wils (NAP) op.


"De heraanleg is dan ook nog niet volledig afgerond", reageert schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). "Momenteel is fase 4 nog aan de gang op het grondgebied van Wilrijk, waardoor het verkeer een omleiding moet volgen en er files ontstaan. Het aanbrengen van de nieuwe wegmarkeringen en het weghalen van de overbodige markeringen staan in de meetstaat van de aannemer en worden nog uitgevoerd. Op 11 maart is de asfaltering van de toplaag gepland. De wegmarkeringen zullen spoedig na deze asfaltering gebeuren. Ook de overbodige fietsvoorsorteerstrook, verdrijfvakken en klinkers moeten nog worden weggehaald door de aannemer en mee worden geasfalteerd. Deze werken zullen dus hoogstwaarschijnlijk nog voor 11 maart worden uitgevoerd. Ook de aanpassingen van de verkeerslichtenregeling staat op de agenda, maar daar moeten we omwille van de veiligheidsprocedures nog twee maand op wachten. In de verdere toekomst zal het tankstation op de hoek van het kruispunt worden afgebroken en veel verkeersveiliger worden ingericht." (BCOR)