Voetwegenactivist Van Damme reageert: “De stad heeft er zelf voor gekozen dat die trage weg door de tuin van die woning loopt”

De verplicht heropende trage weg loopt door de tuin  van Maria.
vanessa dekeyzer De verplicht heropende trage weg loopt door de tuin van Maria.
“Het is de stad Aarschot die zelf heeft bepaald dat het pad ‘door de tuin van betrokkene’ liep, omdat dit de oorspronkelijke toestand zou zijn geweest”, reageert Marc Van Damme op ons artikel rond de heropening van de trage weg door de tuin Maria (81) aan de Busschostraat.

“Omdat dit waardevol pad over een belangrijk deel van zijn lengte belemmerd was, heb ik de stad gevraagd het vrij te maken”, gaat Van Damme verder. “Aangezien het stadsbestuur niet reageerde, is deze uiteindelijk door de rechtbank tot vrijmaking veroordeeld. Een vol jaar werd de tijd gegeven om de situatie in orde te brengen. Daarbij had de stad kunnen kiezen voor verschillende alternatieven. Voor de halfslachtige oplossing die mevrouw Michiels toont, heeft de stad zelf gekozen. Deze is inderdaad niet ideaal, maar ik ben geenszins betrokken geweest hierin, laat dat duidelijk zijn. De meest voor de hand liggende oplossing was een verlegging op de bestaande weg. De stad had ook zélf al veel eerder het nodige kunnen doen om de hele verbinding in stand te houden en te onderhouden in een ligging en vorm die voor iedereen goed uitkwam.”