Vlaams Belang niet te spreken over schoolbezoek aan niet-erkende moskee

Nico Creses van Vlaams Belang.
Bollen Nico Creses van Vlaams Belang.
Deze week werd Vlaams Belang Aarschot ingelicht door een aantal verontruste ouders dat de kinderen van het 4de jaar SIBA een bezoek zouden brengen aan de El-Islam moskee in Maasmechelen. Dit in het kader van de zogeheten interlevensbeschouwelijke competenties in het kader van dialoog en samenwerking tussen levensbeschouwingen op school die het onderwijs dient na te streven.

“Vanuit Vlaams Belang begrijpen we niet waarom er gekozen wordt voor een moskee terwijl men evengoed een christelijk gebedshuis had kunnen bezoeken of bijvoorbeeld het Huis voor Vrijzinnigen/Huis van Tolerantie”, reageert Nico Creces . “Wie of wat de verschillende religies zijn, kan trouwens perfect aangeleerd worden vanop de schoolbanken en daar hoeven ons inziens geen klasuitstappen voor aan te pas te komen”.

Geen erkenning

“Waar we de verontruste ouders eveneens kunnen in volgen, is het feit dat de El-Islam moskee een niet-erkende moskee is. Dit betekent in de praktijk dat ten eerste geen controle is op wat er in deze moskee wordt gepredikt en of dit wel conform is aan onze Westerse waarden en normen, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de evenwaardige positie van de vrouw in de samenleving en het tolerant zijn ten opzichte van mensen met een andere seksuele geaardheid. Ten tweede is dat de meeste imams hierdoor niet voldoen aan hun inburgeringsplicht en naar hier worden gestuurd door salafistische strekkingen vanuit onder andere Saoedie-Arabië of door de Turkse Moslimbroeders die dan weer banden hebben met Erdogan. En als derde punt is er geen zicht is op van waar hun werkingsmiddelen komen en hoe deze aangewend worden”.

“Als Vlaams Belang Aarschot zijn wij dan ook geen voorstander van deze uitstap en willen we de directies van de verschillende Aarschotse scholen oproepen om dergelijk uitstappen in de toekomst enkel te organiseren naar vrijzinnige huizen of naar gebedshuizen waarvan we zeker zijn dat ze onze Westerse Verlichtingswaarden onderschrijven”, besluit Nico Creses.