Stedelijk archief en documentatiecentrum erkend als stadsinstelling

Schepen Van der Auwera en de vrijwilligers van het SADA
Berten Steenwegen Schepen Van der Auwera en de vrijwilligers van het SADA
Het Stedelijk Archief en Documentatiecentrum Aarschot (SADA) is een erkende stadsinstelling. Dat besliste het schepencollege op 22 november 2019. Het SADA zet zijn huidige activiteiten verder en engageert zich nu ook om het stadsarchief correct te beheren. Zo wil het SADA ons verleden op een zo efficiënt mogelijke manier bewaren voor de toekomst. 

Het SADA verzamelt, inventariseert, bewaart en ontsluit het archief van bedrijven, verenigingen en personen. Het bewaart verschillende verzamelingen die betrekking hebben op Aarschot, van foto’s en films tot geschriften. Nu het SADA een onderdeel is van de stadswerking, blijft het waardevolle archief gegarandeerd bewaard voor de toekomst.

Digitale catalogus

Het SADA sloot eerder al een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW. Het inventariseerde en ontsloot het archief van het OCMW via een publicatie. “Door de recente beslissing van het schepencollege breidt deze samenwerking zich uit naar de andere stadsdiensten”, bevestigt schepen Van der Auwera. “Het is de bedoeling om de bestaande stadsarchieven op een gelijkaardige manier te inventariseren en te ontsluiten via archiefbankhageland.be. Zo krijgt iedereen makkelijk toegang tot deze oude documenten, uiteraard binnen het wettelijke kader.”

Inventariseren en centraliseren

Momenteel zijn de stadsarchieven verspreid over verschillende locaties. Door deze archieven te inventariseren, op te kuisen en te centraliseren komen we tot een gezamenlijk archief dat voor iedereen bereikbaar is. Op die manier worden ook de rechten van de burgers gevrijwaard en bewaard.

Bert Van der Auwera: “Het SADA wordt gedragen door vrijwilligers, die hun werk met hart en ziel doen. De stad is hen daar heel dankbaar voor en bestendigt deze waardering voor hun werk met de aanwerving van een halftijdse archivaris in de loop van dit jaar.

Meer informatie?

Je vindt het SADA aan de Elisabethlaan 103A in Aarschot. Het archief is open op dinsdagnamiddag of na afspraak op dinsdagvoormiddag en donderdag. Kom gerust langs of stuur een mail naar sada@aarschot.be.