Provincie investeert ruim 600.000 euro in nieuw fietspad

Het fietspadennetwerk, zoals hier aan de Demer, kan verder uitbreiden met steun van de provincie.
Bollen Het fietspadennetwerk, zoals hier aan de Demer, kan verder uitbreiden met steun van de provincie.
Er komt een nieuw fietspad langs de Betekomsesteenweg in Aarschot. De provincie Vlaams-Brabant investeert ruim 600.000 euro in de werken.

Het project heeft een lengte van zo’n 800 meter en krijgt vrijliggende betonnen fietspaden van 1,75 meter met haagbeplanting. Zo kunnen de fietsers zich veilig verplaatsen langsheen de Betekomsesteenweg die ook functioneert als ontsluitingsweg voor de nabijgelegen industrie. De fietspaden sluiten aan de westelijke zijde aan met de R25 Ter Heidelaan, waar zich een fietsoversteek bevindt. Aan de oostelijke zijde takken ze aan op de Nijverheidslaan.

“De Betekomsesteenweg is een belangrijke schakel in het woon-schoolverkeer en het woon-werkverkeer van en naar de binnenstad van Aarschot. Deze route maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en de aanleg kan daarom rekenen op subsidies uit het ‘Fietsfonds’ ”, legt gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene uit. Hij gelooft dat fietsen en een goed uitgebouwd netwerk manieren zijn om het fileprobleem in de regio aan te pakken. “Het is ook gezond en goed voor het milieu. Daarom willen we zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders op de fiets krijgen en moedigen we gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt”.

De subsidies voor de fietspaden komen uit het zogenaamde ‘Fietsfonds’, een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. De aan te leggen infrastructuur moet trouwens voldoen aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting om te kunnen rekenen op subsidies die tot 90% van het totale kostenplaatje kunnen bedragen.

De provincie Vlaams-Brabant heeft 311.134,37 euro uitbetaald als eerste schijf voor de werken aan de fietspaden op de Betekomsesteenweg in Aarschot. Na de realisatie van de fietspaden wordt het saldo van de subsidie uitbetaald, wat de totale investering op ruim 622.000 euro zal brengen.