Hulpdiensten staan voor afgeschafte overweg: “Ziekenwagen zeven minuten later op bestemming”

De overweg aan de Opperstraat.
Geert Mertens De overweg aan de Opperstraat.
Eind januari stond een ziekenwagen die op weg was naar een dringende interventie vast voor de wegversperring aan de afgeschafte overweg aan de Opperstraat. “Die cruciale informatie is klaarblijkelijk niet tot bij de hulpdiensten geraakt, met nodeloos tijdverlies als gevolg”, aldus oppositiepartij CD&V.  “Dit mag niet meer gebeuren.” Het stadsbestuur was niet op de hoogte en gaat onderzoeken of hulpdiensten effectief tijd hebben verspeeld.

“Zeven minuten kwam de ziekenwagen te laat op zijn bestemming”,  beweert Mattias Paglialunga. Omwonenden hadden vastgesteld dat de hulpdiensten niet door konden. De partij wijst naar gaten in de digitalisering van de stad als oorzaak van het gebrek aan informatie.

Centraal bestand

“Als deze info niet digitaal is, kan het fataal aflopen”, voegt hij eraan toe. “Geografische informatie, zoals het afsluiten van spoorwegen, de organisatie van evenementen of wegenwerken, dient terecht te komen in een centraal bestand van geografische gegevens (GIPOD). Op dit moment zien we enkel de informatie van de werken van de nutsvoorzieningen of de Vlaamse overheid terug. De stad schiet daarin te kort, ondanks de wettelijke verplichting.”

De overweg werd in september afgesloten voor het verkeer. Via betonnen blokken wordt de doorgang verhinderd. De omwonenden waren er niet voor te vinden. Zij moeten omrijden om naar de dichtstbijzijnde bakker of winkel te rijden.

De meerderheid viel uit de lucht. “Er is op geen enkel moment een klacht binnengekomen rond dit voorval”, aldus burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) die bevoegd is voor veiligheid. “De stadsdiensten en de dispatching voor ambulances hebben geen enkele weet van een dergelijk voorval. Ik wil weten wanneer dit gebeurde: om welk uur en op welke dag. En als het onderzoek aantoont dat er inderdaad tijd verspeeld is, dan zijn er geijkte procedures die moeten gevolgd worden en dan moet hier gevolg aan gegeven worden. Ik roep de betrokkenen op om dit alsnog te melden. Alleen zo kunnen we in de toekomst de veiligheid garanderen. Die is belangrijk en kan niet vervallen in politieke spelletjes: dus ofwel hebben ze weet van een precies voorval, ofwel doen ze er goed aan de sereniteit te bewaren. Er is dus nergens paniek voor nodig.”

Digitalisering

Volgens CD&V moet de digitalisering beter. Tijdens de vorige legislatuur werd ook al gesproken van een digitale aanvraag van parkeerkaarten. “Het nieuwe contract zou dit mogelijk maken, maar bij de opstart was de aanvraagprocedure nog niet mogelijk”, gaat Paglialunga verder. “Van het door toenmalig schepen Rutten beloofde digitale loket en een vereenvoudiging is enkel het aanvraagformulier in werking.”

De CD&V-fractie is positief over de intenties van de schepen van digitalisering over het evenementenloket. “De digitalisering van het centrale evenementenloket is broodnodig voor organisatoren en stadsdiensten”, gaat hij verder. “De analyse dateert ondertussen van 2017. Het lijkt de goede richting uit te gaan, ook door de samenwerking van gemeenten op niveau van de provincie. Ook het feit dat er steeds wordt gedacht aan inwoners die de digitale weg niet willen of kunnen bewandelen, kunnen we alleen maar ondersteunen.”