Herseltsesteenweg weer even open in twee richtingen

Vanaf vrijdagavond 5 mei zal de Herseltsesteenweg (N19) voorlopig opnieuw in 2 richtingen worden opengesteld.De omleiding via de Oude Mechelsebaan en de Gijmelsesteenweg zal aldus worden opgeheven tot en met het definitieve begin van Fase 2 (de exacte aanvangsdatum hiervoor is momenteel nog niet gekend). Let wel: vanaf vrijdag 12 mei tot en met vrijdag 26 mei zal de spoorwegovergang aan de Herseltsesteenweg ter hoogte van de Waterstraat volledig afgesloten worden. Politie Aarschot zal deze week tijdens piekmomenten blijven toezicht houden op de kruispunten om het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen. (KBG)