Groen Aarschot wil het opgepompte water bij bouwwerven recupereren en zet haar eis kracht bij met een ludieke actie op sociale media

Emmertjes water halen als protest tegen de verspilling van grondwater op bouwwerven. Van links naar rechts: Betty Kiesekoms, Nele Weckhuyzen, Thomas Salaets en Petra Vanlommel van Groen Aarschot
Groen Aarschot Emmertjes water halen als protest tegen de verspilling van grondwater op bouwwerven. Van links naar rechts: Betty Kiesekoms, Nele Weckhuyzen, Thomas Salaets en Petra Vanlommel van Groen Aarschot
Groen Aarschot maakt zich druk over de grote hoeveelheden water, die aan bouwwerven in de riolering vloeit wanneer de bouwplaats drooggelegd wordt. De oppositiepartij vraagt het stadsbestuur maatregelen te nemen om dit te voorkomen. Groen zette haar vraag kracht bij door op sociale media een ludiek filmpje te posten gefilmd op de bouwwerf in wijk Poortvelden waar het opgepompte water de riolering in stroomde.

Groen Aarschot heeft problemen met hetgeen ze noemt ‘het verspillen van grondwater’. “De toestand op Poortvelden is ernstig. Hagen en bomen rond de bouwput, zoals de mooie eiken wat verderop die schaduw geven aan spelende kinderen en omwonenden, staan kurkdroog terwijl een 10-tal meter verder bijna 2.000 liter water per uur wegloopt in de riool”, zegt raadslid Petra Vanlommel die oproept  om het zogenaamde bemalen, zeg maar het droog maken van een bouwplaats, anders aan te pakken. “Bemalen is voorlopig nog noodzakelijk omdat de huidige bouwtechnieken niet werken zonder eerst de grond te bemalen. Volgens ons moet er dan ook gezocht worden naar andere oplossingen om het oppompen van het grondwater te beperken en al zeker om het opgepompte water te recupereren in plaats van het te dumpen in de riolering”.

Water is het blauwe goud 

Volgens Groen Aarschot zijn er nochtans verschillende oplossingen mogelijk. “Je kan retourbemaling verplichten waarbij je het opgepompte water terug in de bodem laat infiltreren of via een sondegestuurde bemaling slaan de pompen af wanneer het waterpeil laag genoeg is en weer aan wanneer het water opnieuw te hoog komt te staan”, vullen de raadsleden aan. Indien een retourbemaling niet mogelijk is, ijvert de partij ervoor dat de bouwheer een buffervat plaatst waar iedereen dan water kan aftappen. “Deze drie en-en voorwaarden moeten volgens ons worden opgenomen in de bouwvergunning zodat bouwheren door de stad verplicht worden om deze manier van bemalen toe te passen. We moeten inzetten op waterbeheersing en het op peil houden van de grondwaterstand. We willen nu en in de toekomst voldoende water voor iedereen. Water is namelijk een kostbaar goed, zeg gerust het blauwe goud”, vult Betty Kiesekoms, een ander raadslid van de partij, aan. “Omdat het schepencollege hier, en ook op andere werven, geen actie ondernam om de waterverspilling tegen te gaan, namen we zelf de gieter in de hand om zoveel mogelijk water te recupereren en terug te laten infiltreren in eigen tuin. Als ludieke actie riepen we in een filmpje de Aarschottenaren op om hetzelfde te doen, tot de stad een structurele oplossing uitwerkt”. De partij stelt een reglement voor tijdens de volgende gemeenteraad. De burgemeester wilde nu niet te reageren.